Overzicht Moties

Hier vindt u de ingediende moties (vreemd aan de orde van de dag) van Provinciale Staten van Flevoland.

Statenleden kunnen met een motie een mening, wens of verzoek uitspreken aan het dagelijks bestuur. Een motie kan betrekking hebben op geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen of voorstellen.
Moties worden per vergadering gepubliceerd.

Heeft vragen over de ingediende moties?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (9)

Exporteren naar

PDF Excel

Motie 2 - Aangenomen - VVD, D66, ChristenUnie - Consultatie, participatie en communicatie binnen de MRA

DOCUVITP-2787671-v1-Motie-2-Aangenomen-VVD-D66-CU-Consultatie-participatie-en-communicatie-binnen-de-MRA.PDF PDF, 1.07 MB

Metadata

Publicatie datum
28-04-2021
Laatst gewijzigd
28-05-2021 17:13
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 3 - Verworpen - JA21 - Uitstel aanbesteding OV concessie IJssel-vecht

DOCUVITP-2787672-v1-Motie-3-Verworpen-JA21-Uitstel-aanbesteding-OV-concessie-IJssel-vecht.PDF PDF, 1.04 MB

Metadata

Publicatie datum
28-04-2021
Laatst gewijzigd
28-05-2021 17:13
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 4 - Aangenomen - JA21, CDA - Zekerheid voor B- en C-lijnen

DOCUVITP-2787673-v1-Motie-4-Aangenomen-JA21-CDA-Zekerheid-voor-B-en-C-lijnen.PDF PDF, 1.11 MB

Metadata

Publicatie datum
28-04-2021
Laatst gewijzigd
28-05-2021 17:13
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 5 - Ingetrokken - GroenLinks, ChristenUnie, 50PLUS, JA21, SP, Forum voor Democratie, DENK, CDA - Circulair herstellen van het kunstwerk de Tong

Motie 6 - Aangenomen - GroenLinks, ChristenUnie, 50PLUS, JA21, SP, Forum voor Democratie, DENK, CDA - Circulair herstellen van het kunstwerk de Tong

Motie 7 - Verworpen - PvdD - Biodiversiteitsparagraaf

DOCUVITP-2787676-v1-Motie-7-Verworpen-PvdD-Biodiversiteitsparagraaf.PDF PDF, 1.09 MB

Metadata

Publicatie datum
28-04-2021
Laatst gewijzigd
28-05-2021 17:14
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 8 - Verworpen - PvdD - Verbind en versterk de natuur in Flevoland

DOCUVITP-2787677-v1-Motie-8-Verworpen-PVdD-Verbind-en-versterk-de-natuur-in-Flevoland.PDF PDF, 1.04 MB

Metadata

Publicatie datum
28-04-2021
Laatst gewijzigd
28-05-2021 17:14
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 9 - Aangenomen - VVD, JA21, PVV, CDA, SP, Forum voor Democratie - Flevoland Bloeit

DOCUVITP-2787678-v1-Motie-9-Aangenomen-VVD-JA21-PVV-CDA-SP-FVD-Flevoland-Bloeit.PDF PDF, 1.04 MB

Metadata

Publicatie datum
28-04-2021
Laatst gewijzigd
28-05-2021 17:14
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 10 - Aangenomen - PvdA - GroenLinks, D66, SP, ChristenUnie - Biodiversiteit als uitgangspunt provinciaal beleid

DOCUVITP-2787679-v1-Motie-10-Aangenomen-PvdA-GL-D66-SP-CU-Biodiversiteit-als-uitgangspunt-provinciaal-beleid.PDF PDF, 1.07 MB

Metadata

Publicatie datum
28-04-2021
Laatst gewijzigd
28-05-2021 17:14
Zichtbaarheid
Openbaar