Overzicht Moties

Hier vindt u de ingediende moties (vreemd aan de orde van de dag) van Provinciale Staten van Flevoland.

Statenleden kunnen met een motie een mening, wens of verzoek uitspreken aan het dagelijks bestuur. Een motie kan betrekking hebben op geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen of voorstellen.
Moties worden per vergadering gepubliceerd.

Heeft vragen over de ingediende moties?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (4)

Exporteren naar

PDF Excel

Motie 3 - Verworpen - GroenLinks, D66 - Onderzoek financiële (krediet) mogelijkheden voor vrijwillige opkoop van Flevolandse (agrarische) bedrijven met hoge stikstofbelasting

Motie 4 - Aangenomen - SGP, ChristenUnie - Prioritering stikstofruimte Flevoland

DOCUVITP-2755045-v1-Motie-4-Aangenomen-SGP-CU-Prioritering-stikstofruimte-Flevoland.PDF PDF, 1.05 MB

Metadata

Publicatie datum
17-02-2021
Laatst gewijzigd
25-02-2021 15:25
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 5 - Verworpen - PvdD, PVV - Opschorten afschot edelherten in de Oostvaardersplassen

DOCUVITP-2755046-v1-Motie-5-Verworpen-PvdD-PVV-Opschorten-afschot-edelherten-in-de-Oostvaardersplassen.PDF PDF, 1.22 MB

Metadata

Publicatie datum
17-02-2021
Laatst gewijzigd
25-02-2021 15:25
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 6 - Ingetrokken - JA21 - Nieuw beleid met een nieuwe aanpak - Onzekerheid maar geen vrijblijvendheid