Overzicht Moties

Hier vindt u de ingediende moties (vreemd aan de orde van de dag) van Provinciale Staten van Flevoland.

Statenleden kunnen met een motie een mening, wens of verzoek uitspreken aan het dagelijks bestuur. Een motie kan betrekking hebben op geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen of voorstellen.
Moties worden per vergadering gepubliceerd.

Heeft vragen over de ingediende moties?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (23)

Exporteren naar

PDF Excel

Motie 8 - Ingetrokken - CDA , JA21, VVD, PVV - Geen verwijzing naar politiek draagvlak kernenergie

DOCUVITP-2820011-v1-Motie-8-Ingetrokken-CDA-JA21-VVD-PVV-Geen-verwijzing-naar-politiek-draagvlak-kernenergie.PDF PDF, 1.11 MB

Metadata

Publicatie datum
30-06-2021
Laatst gewijzigd
26-08-2021 13:51
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 19 - Aangenomen - CDA, GroenLinks. VVD - Provinciaal belang datacenterontwikkelingen verwerken in teksten van de MRA Verstedelijkingsstrategie

Motie 18 - Aangenomen - VVD - Multimodale IJmeerverbinding

DOCUVITP-2820027-v1-Motie-18-Aangenomen-VVD-Multimodale-IJmeerverbinding.PDF PDF, 1.05 MB

Metadata

Publicatie datum
30-06-2021
Laatst gewijzigd
26-08-2021 13:51
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 17 - Verworpen - VVD - Mobiliteit binnen MRA

DOCUVITP-2820026-v1-Motie-17-Verworpen-VVD-Mobiliteit-binnen-MRA.PDF PDF, 997.44 KB

Metadata

Publicatie datum
30-06-2021
Laatst gewijzigd
26-08-2021 13:51
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 16 - Aangenomen - CDA, JA21, VVD, PVV - Geen verwijzing naar politiek draagvlak kernenergie

DOCUVITP-2820020-v1-Motie-16-Aangenomen-CDA-JA21-VVD-PVV-Geen-verwijzing-naar-politiek-draagvlak-kernenergie.PDF PDF, 1.07 MB

Metadata

Publicatie datum
30-06-2021
Laatst gewijzigd
26-08-2021 13:51
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 15 - Aangenomen - PvdD, JA21 - Biomassa past niet binnen de RES 1.0

DOCUVITP-2820019-v1-Motie-15-Aangenomend-PvdD-JA21-Biomassa-past-niet-binnen-de-RES-1-0.PDF PDF, 1.11 MB

Metadata

Publicatie datum
30-06-2021
Laatst gewijzigd
26-08-2021 13:51
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 14 - Aangenomen - PVV - Stimuleer tot grootschalige draagvlakonderzoeken

DOCUVITP-2820018-v1-Motie-14-Aangenomen-PVV-Stimuleer-tot-grootschalige-draagvlakonderzoeken.PDF PDF, 1.01 MB

Metadata

Publicatie datum
30-06-2021
Laatst gewijzigd
26-08-2021 13:51
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 13 - Aangenomen - PvdA, D66, SP - Flevolanders aan het roer vla een burgerpanel energietransitie

Motie 12 - Aangenomen - PvdA, GroenLinks, SP - Inzicht in energiebesparing en -verbruik bij Flevolandse bedrijven instellingen

Motie 11 - Aangenomen - D66, PvdA, PvdD - Kleinschalig zon op Dak