Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • 60 minuten

  Voor meer informatie, kopieer en plak de volgende link in uw browser:
  https://www.flevoland.nl/dossiers/nieuwe-natuur

  Voor drie projecten binnen het programma Nieuwe Natuur is er op dit moment onzekerheid of binnen afzienbare tijd een realisatieovereenkomst kan worden afgesloten. Tijdens deze eventuele geheime vergadering, als namelijk de commissie daarmee instemt, zijn de initiatiefnemers van de drie projecten aanwezig om met u in gesprek te gaan over de voortgang van de projecten. Ter voorbereiding heeft GS een mededeling stand van zaken projecten Nieuwe Natuur bij Schokland, Ruimte en Lucht voor Natuur en Pioniernatuur gemaakt die bij de stukken is gevoegd.
  vergroten verkleinen laden...
 • 30 minuten

  Dit betreft een gecombineerde beeldvorming en oordeelsvorming ter voorbereiding van de besluitvorming van PS over de toekenning van de middelen van de Luwtemaatregelen aan een alternatieve maatregel om te komen tot een toekomstbestendig ecologisch systeem in het Markermeer-IJmeer. In de vorige commissie is deze beeldvorming komen te vervallen. Er ligt een statenvoorstel ter bespreking voor.
  vergroten verkleinen laden...
 • 105 minuten

  De actuele ontwikkeling van het Nationaal Park Nieuw Land wordt nader informerend en consulterend toegelicht. Na een aftrap door de gedeputeerde volgt een korte presentatie (die voorafgaand is toegestuurd) waarna er gelegenheid is voor een interactieve dialoog. Vanaf 17:45 uur is er in de hal van het provinciehuis een informatiemarkt waarbij de zeven partners van het Nationaal Park u, de raadsleden uit de gemeenten Lelystad en Almere en overige belangstellenden informeren over wat er allemaal in en rond het Nationaal Park gebeurt. De informatiemarkt sluit om 19:30 uur; zie op de App PS voor het concrete programma.
  vergroten verkleinen laden...
 • 30 minuten

  Middels een korte presentatie en een voortgangsrapportage ( die worden nagezonden) wordt u bijgepraat over de voortgang en mogelijkheden van het ontwerp voor het grotere strand. Informatie over de eerdere besluitvorming is bijgevoegd.
  vergroten verkleinen laden...
 • 20 minuten

  Zoals afgesproken in de commissievergadering van 18 oktober jl. is de brief ‘Windpark Zeewolde’ van Eventus (zie LIS week 39) geagendeerd door de fractie van de ChristenUnie. Inmiddels heeft de heer Klaver, de briefschrijver, zich gemeld om in te spreken.
  vergroten verkleinen laden...
 • 90 minuten

  De agendacommissie heeft bij de stukken van de Energieagenda het volgende behandelvoorstel vanuit het college van GS ontvangen. Het gaat om een drietal stappen.
  De gedeputeerde dhr. Meijer geeft een aftrap over de wijze van behandeling van het voorliggende agendapunt. Vervolgens geeft mevrouw Lize Beekman , Koersmaker Ruimte en Economie een inhoudelijke toelichting. Zij brengt de highlights uit de stukken naar voren en geeft de samenhang aan. Tenslotte geeft de commissie aan welke project ideeën worden geprioriteerd. De ambtelijke organisatie heeft daarvoor een werkvorm bedacht.
  De stap voorwaarts vindt plaats aan de hand van posters (10 a 15) waarop de commissieleden 3 groene stickertjes mag plakken waarvan hij/zij vinden dat de provincie volop in deze periode mee aan de slag moet.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...