Interprovinciaal Overleg

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) is een vereniging van de twaalf provincies van Nederland, met als doel belangenbehartiging en samenwerking. Het IPO heeft een dagelijks bestuur en een Algemene Vergadering. Van elke provincie zit één gedeputeerde in het dagelijks bestuur. In de Algemene Vergadering (AV) zitten van elke provincie twee leden uit Provinciale Staten.

Het IPO zet zich in voor alle provincies in 'Den Haag' (dus landelijk) en 'Brussel' (dus in de Europese Unie). Dit gebeurt op verschillende manieren. Het IPO geeft informatie over beleid dat voor de provincies van belang is. Ook brengt het de wensen van provincies onder de aandacht op het moment dat beleid wordt voorbereid. Daarnaast deelt het IPO kennis en informatie met partners van de provincies en andere belanghebbenden. Het IPO heeft een uitgebreid netwerk. Het onderhoudt contact met het kabinet, het parlement, de ministeries, de Europese Unie en maatschappelijke organisaties op de terreinen waar de provincies acftief zijn.

Innovatie & kennisuitwisseling

Het IPO biedt ook een platform aan de provincies. Zo wordt innovatie en het uitwisselen van kennis aangemoedigd. Zo kunnen provincies hun ervaringen delen en nadenken over vernieuwingen in het provinciaal beleid. Het doel is om een de kwaliteit van het openbaar bestuur te verbeteren en het beter laten werken.

Meer informatie over projecten waarmee IPO zich op dit moment bezig houdt vindt u op de website van IPO

De afgevaardigden vanuit PS Flevoland zijn:

  • Bryant Heng (ChristenUnie)
  • Franco Achtien (VVD)

Vanuit het dagelijks bestuur:

  • Gedeputeerde Jop Fackeldey