Overzicht Amendementen

Hier vindt u de ingediende amendementen van Provinciale Staten van Flevoland.

Statenleden kunnen op basis van het amendement een verandering aanbrengen in een voorgesteld besluit.
De amendementen worden per vergadering gepubliceerd.

Heeft u vragen over de ingediende amendementen?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (4)

Exporteren naar

PDF Excel

Amendement 2 - Aangenomen - D66,CDA,VVD,CU,GL: Wijzigen tekst in Artikel 38 lid 8 vergaderorde Opinie Ronde, stemming in het Reglement van Orde Provinciale Staten 2012

tkj101.pdf PDF, 50.95 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
05-09-2012
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Amendement 1 - Aangenomen - VVD, D66, PvdA, CDA, CU, GP, 50+, SP, PVV: Artikel 28 lid 4 te laten vervallen in Reglement van Orde van Provinciale Staten 2012m - Aangenomen

tkw01.pdf PDF, 47 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
05-09-2012
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Amendement 3 - Aangenomen - Alle partijen: Wijziging tekst van artikel 84 lid6 van het Reglement van Orde Provinciale Staten 2012

tkjd01.pdf PDF, 59.97 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
05-09-2012
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Amendement 4: Aangenomen - VVD, CDA, CU - Oormerken Algemene Reserve (wijziging beslispunt 4)

25nkx01.pdf PDF, 265.26 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
05-09-2012
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar