Overzicht Amendementen

Hier vindt u de ingediende amendementen van Provinciale Staten van Flevoland.

Statenleden kunnen op basis van het amendement een verandering aanbrengen in een voorgesteld besluit.
De amendementen worden per vergadering gepubliceerd.

Heeft u vragen over de ingediende amendementen?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (4)

Exporteren naar

PDF Excel

Amendement A (Verworpen) - 50PLUS - Economisch programma de onttrekkingen te delegeren aan GS tot maximum van 50 000 euro

Amendement B (Verworpen) - GroenLinks - Economisch programma verzoek om nadrukkelijke aandacht voor duurzame energie

Amendement C (Verworpen) - PvdA - Economisch programma wijzigen beslispunt 3 onder j

DOCUVITP-1970456-v1-Amendement-C-Verworpen-PvdA-Economisch-programma-wijzigen-beslispunt-3-onder-j.PDF PDF, 2.63 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
21-09-2016
Laatst gewijzigd
26-09-2016 16:35
Zichtbaarheid
Openbaar

Amendement D (Verworpen) - Partij vd Dieren - Economisch programma toevoegen extra beslispunt mbt kinderarbeid vrij

DOCUVITP-1970457-v1-Amendement-D-Verworpen-PvdD-Economisch-programma-toevoegen-extra-beslispunt-mbt-kinderarbeid-vrij.PDF PDF, 1.91 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
21-09-2016
Laatst gewijzigd
26-09-2016 16:37
Zichtbaarheid
Openbaar