Overzicht Amendementen

Hier vindt u de ingediende amendementen van Provinciale Staten van Flevoland.

Statenleden kunnen op basis van het amendement een verandering aanbrengen in een voorgesteld besluit.
De amendementen worden per vergadering gepubliceerd.

Heeft u vragen over de ingediende amendementen?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (2)

Exporteren naar

PDF Excel

Amendement 1: Verworpen - D66 - Kaders open planproces natuur in Flevoland

sn0g01.pdf PDF, 37.86 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
30-05-2012
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Amendement A - CDA: Voorstel inzake jaarstukken 2011 - Aangenomen

sg1w01.pdf PDF, 88.34 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
09-05-2012
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar