Overzicht Amendementen

Hier vindt u de ingediende amendementen van Provinciale Staten van Flevoland.

Statenleden kunnen op basis van het amendement een verandering aanbrengen in een voorgesteld besluit.
De amendementen worden per vergadering gepubliceerd.

Heeft u vragen over de ingediende amendementen?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (4)

download

Exporteren naar

PDF Excel

Amendement A (Aangenomen) Statenvergadering 1 juli 2015-50Plus-RvO mbt burgerinitiatief

DOCUVITP-1771855-v1-Amendement-A-Aangenomen-Statenvergadering-1-juli-2015-50Plus-RvO-mbt-burgerinitiatief.PDF PDF, 929.9 KB

Metadata

Publicatie datum
01-07-2015
Laatst gewijzigd
13-07-2015 11:26
Zichtbaarheid
Openbaar

Amendement B (Aangenomen) Statenvergadering 1 juli 2015-VVD-RvO mbt aantal burgerleden

DOCUVITP-1771856-v1-Amendement-B-Aangenomen-Statenvergadering-1-juli-2015-VVD-RvO-mbt-aantal-burgerleden.PDF PDF, 899.97 KB

Metadata

Publicatie datum
01-07-2015
Laatst gewijzigd
13-07-2015 11:26
Zichtbaarheid
Openbaar

Amendement C (Ingetrokken) Statenvergadering 1 juli 2015-50Plus zienswijze otwerpbegroting 2016 NEC

Amendement D (Aangenomen) Statenvergadering 1 juli 2015-GL-Perspectiefnota 2015-2019-Vrijetijdseconomie