Overzicht Amendementen

Hier vindt u de ingediende amendementen van Provinciale Staten van Flevoland.

Statenleden kunnen op basis van het amendement een verandering aanbrengen in een voorgesteld besluit.
De amendementen worden per vergadering gepubliceerd.

Heeft u vragen over de ingediende amendementen?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (10)

Exporteren naar

PDF Excel

Amendement A (Aangenomen) - Statenvergadering 13 juli 2016 - CU VVD - Vaststelling Regioplan Windenergie verzoek om beslispunt 5 te vervangen en beslispunt 6 toe te voegen

Amendement B (Aangenomen) - Statenvergadering 13 juli 2016 - VVD - Vaststelling Regioplan Windenergie verzoek beslispunt 5 tekstueel te vervangen

DOCUVITP-1943191-v1-Amendement-B-Aangenomen-VVD-Vaststelling-Regioplan-Windenergie-verzoek-beslispunt-5-tekstueel-te-vervangen.PDF PDF, 1.03 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
13-07-2016
Laatst gewijzigd
22-07-2016 12:48
Zichtbaarheid
Openbaar

Amendement C (Verworpen) - Statenvergadering 13 juli 2016 - 50PLUS - Vaststelling Regioplan Windenergie beslispunt 5 tekstueel te vervangen mbt windmolens rondom A27

Amendement D (Verworpen) - Statenvergadering 13 juli 2016 - PVV - Vaststelling Regioplan Windenergie beslispunt 5 tekstueel te vervangen mbt plaatsingszone windmolens langs de A27

Amendement E (Aangenomen) - Statenvergadering 13 juli 2016 - SP VVD - Vaststelling Partiële herziening Wind beslispunt 5 tekstueel te vervangen mbt zoekgebied Maximacentrale

Amendement F (Aangenomen) - Statenvergadering 13 juli 2016 - SGP CDA CU- Vaststelling Partiële herziening Wind beslispunt 5 tekstueel vervangen mbt begrenzing Urk

Amendement G (Aangenomen) - Statenvergadering 13 juli 2016 - GL - Bestuursopdracht Omgevingsvisie beslispunt 3 en bijlage 1 tekstueel aan te passen

Amendement H (Verworpen) - Statenvergadering 13 juli 2016 - PvdD - Bestuursopdracht Omgevingsvisie beslispunt 2 tekstueel te vervangen mbt Dierenwelzijn

Amendement I (Ingetrokken) - Statenvergadering 13 juli 2016 - SGP 50PLUS - Bestuursopdracht Omgevingsvisie toevoegen van beslispunt 2e

DOCUVITP-1943164-v1-Amendement-I-Ingetrokken-SGP-50PLUS-Bestuursopdracht-Omgevingsvisie-toevoegen-van-beslispunt-2e.PDF PDF, 747.31 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
13-07-2016
Laatst gewijzigd
22-07-2016 13:03
Zichtbaarheid
Openbaar

Amendement J (Verworpen) - Statenvergadering 13 juli 2016 - 50PLUS - Bestuursopdracht Batavialand beslispunt 2 te laten vervallen

DOCUVITP-1943165-v1-Amendement-J-Verworpen-50PLUS-Bestuursopdracht-Batavialand-beslispunt-2-te-laten-vervallen.PDF PDF, 830.57 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
13-07-2016
Laatst gewijzigd
22-07-2016 13:04
Zichtbaarheid
Openbaar