Overzicht Amendementen

Hier vindt u de ingediende amendementen van Provinciale Staten van Flevoland.

Statenleden kunnen op basis van het amendement een verandering aanbrengen in een voorgesteld besluit.
De amendementen worden per vergadering gepubliceerd.

Heeft u vragen over de ingediende amendementen?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (7)

download

Exporteren naar

PDF Excel

Amendement A (Verworpen) Statenvergadering 25 november-GL-afspraken mbt watersportstrand bij Houtribdijk

Amendement B (Ingetrokken) Statenvergadering 25 november 2015-GL-beheer en onderhoud watersportstrand bij Houtribdijk

Amendement C (Ingetrokken) Statenvergadering 25 november 2015-PvdD--Watersportstarnd kitesurfen irt overwinterde vogels

Amendement D (Ingetrokken) Statenvergadering 25 november 2015-PVV-Watersportstrand bij Houtribdijk-beheer en onderhoud jaarlijks € 10.000

Amendement E (Verworpen) Statenvergadering 25 november 2015-PVV-beheer en onderhoud watersportstrand bij Houtribdijk

Amendement F (Aangenomen) Statenvergadering 25 november 2015-VVD-Meerjarenaanpak Bedrijfsvoering

Amendement A (Aangenomen) Statenvergadering 11 november 2015-VVD-vervallen beslispunt 9 van de begroting 2016