Overzicht Amendementen

Hier vindt u de ingediende amendementen van Provinciale Staten van Flevoland.

Statenleden kunnen op basis van het amendement een verandering aanbrengen in een voorgesteld besluit.
De amendementen worden per vergadering gepubliceerd.

Heeft u vragen over de ingediende amendementen?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (2)

download

Exporteren naar

PDF Excel

Amendement A (Aangenomen)-Statenvegadering 18 februari 2015-CU-GL-SGP-Toevoegen 4e beslispunt Noodverordening Wind

Amendement A Aangenomen - CU GL SGP Toevoegen 4e beslispunt aan voorstel Vaststellen Noodverordening Wind