Overzicht Ingekomen stukken

Hier vindt u de Ingekomen stukken van Provinciale Staten van Flevoland.

De ingekomen stukken betreft alle post (brieven, mededelingen of rapporten) die bij PS Flevoland binnenkomen.
Iedere burger, organisatie of bedrijf kan een stuk sturen aan PS. Het stuk moet dan wel geadresseerd zijn aan Provinciale Staten van Flevoland.

U kunt uw stuk sturen naar:
Provinciale Staten van Flevoland
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Heeft u vragen over Ingekomen Stukken?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Ingekomen stukken worden per week, op donderdag gepubliceerd.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (71)

Exporteren naar

PDF Excel

Mededeling m.b.t. Voortgangsrapportage project ‘Verbreding Hogering Almere’

DOCUVITP-2597513-v2-16102-12-g-20042020-Mededeling-PS-bij-VGR-Hogering.PDF PDF, 4.5 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
30-04-2020
Laatst gewijzigd
30-04-2020 11:53
Zichtbaarheid
Openbaar

Leef met de aarde - Wereldaardedag

DOCUVITP-2600879-Wereldaardedag-en-de-provincie-een-oproep-en-wat-vragen.pdf PDF, 218.6 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
30-04-2020
Laatst gewijzigd
30-04-2020 11:52
Zichtbaarheid
Openbaar

Brief van burger - Oostvaardersplassen

DOCUVITP-2602430-Brief-van-burger-in-afwachting-op-antwoord.pdf PDF, 34.95 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
30-04-2020
Laatst gewijzigd
30-04-2020 11:52
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Ruimtelijke procedure Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland

DOCUVITP-2570485-v12-PS-mededeling-start-planologische-procedure-MSNF.PDF PDF, 1.83 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
30-04-2020
Laatst gewijzigd
30-04-2020 11:52
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Beoordeling Taakstelling huisvesting vergunninghouders 2e helft 2019

DOCUVITP-2582104-v4-PS-Mededeling-Taakstelling-huisvesting-vergunninghouders-2e-helft-2019.PDF PDF, 306.49 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
30-04-2020
Laatst gewijzigd
30-04-2020 11:53
Zichtbaarheid
Openbaar

Beantwoording schriftelijke vragen - Forum voor Democratie - Giftige olie in brand bij Zonnepark Emmeloord

DOCUVITP-2594271-v2-Beantwoording-schriftelijke-vragen-FvD-Giftige-olie-in-brand-bij-Zonnepark-Emmeloord-1.PDF PDF, 200.04 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
30-04-2020
Laatst gewijzigd
30-04-2020 11:53
Zichtbaarheid
Openbaar

Beantwoording schriftelijke vragen - Forum voor Democratie - impact coronacrisis op de Flevolandse economie en samenleving

DOCUVITP-2594421-v2-Beantwoording-schriftelijke-vragen-FvD-impact-coronacrisis-op-de-Flevolandse-economie-en-samenleving-1.PDF PDF, 392.25 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
30-04-2020
Laatst gewijzigd
30-04-2020 11:53
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. 1e Voortgangsrapportage regioprojecten 2020

DOCUVITP-2595501-v3-Mededeling-1e-voortgangsrapportage-regioprojecten-2020.PDF PDF, 7.89 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
30-04-2020
Laatst gewijzigd
30-04-2020 11:53
Zichtbaarheid
Openbaar

Beantwoording schriftelijke vragen - VVD - RES-klimaatopgave extra wind Almere

DOCUVITP-2596577-v2-Beantwoording-schriftelijke-vragen-VVD-RES-klimaatopgave-extra-wind-Almere-1.PDF PDF, 150.82 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
30-04-2020
Laatst gewijzigd
30-04-2020 11:53
Zichtbaarheid
Openbaar

Beantwoording schriftelijke vragen - GroenLinks en ChristenUnie - huisvesting statushouders in Lelystad

DOCUVITP-2597749-v2-Beantwoording-schriftelijke-vragen-GroenLinks-en-ChristenUnie-huisvesting-statushouders-in-Lelystad-1.PDF PDF, 187.56 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
30-04-2020
Laatst gewijzigd
30-04-2020 11:53
Zichtbaarheid
Openbaar