Overzicht Ingekomen stukken

Hier vindt u de Ingekomen stukken van Provinciale Staten van Flevoland.

De ingekomen stukken betreft alle post (brieven, mededelingen of rapporten) die bij PS Flevoland binnenkomen.
Iedere burger, organisatie of bedrijf kan een stuk sturen aan PS. Het stuk moet dan wel geadresseerd zijn aan Provinciale Staten van Flevoland.

U kunt uw stuk sturen naar:
Provinciale Staten van Flevoland
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Heeft u vragen over Ingekomen Stukken?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Ingekomen stukken worden per week, op donderdag gepubliceerd.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (53)

Exporteren naar

PDF Excel

Uitstelbericht beantwoording schriftelijke vragen - PvdD - Mestinjecties gaan biodiversiteit in de berm tegen

DOCUVITP-2784434-v3-Uitstel-beantwoording-statenvragen-PvdD-Mestinjecties-gaan-biodiversiteit-in-de-berm-tegen.PDF PDF, 64.2 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
29-04-2021
Laatst gewijzigd
29-04-2021 12:50
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Handvest Nederland Natuurinclusief

DOCUVITP-2777245-v4-Handvest-Nederland-Natuurinclusief-mededeling.PDF PDF, 716.39 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
29-04-2021
Laatst gewijzigd
29-04-2021 12:50
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Coronamonitor week 17 - 2021

DOCUVITP-2778189-v4-Mededeling-Coronamonitor-week-17-2021.PDF PDF, 1.03 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
29-04-2021
Laatst gewijzigd
29-04-2021 12:50
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Opdracht Wet natuurbescherming (Wnb) aan Staatsbosbeheer (SBB) tot het beperken van de omvang populatie heckrunderen en konikpaarden met geweer voorzien van demper in de Oostvaardersplassen

DOCUVITP-2781274-v5-Statenmededeling-opdracht-beperken-omvang-populatie-heckrunderen-en-konikpaarden-in-de-Oostvaardersplassen.PDF PDF, 1.27 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
29-04-2021
Laatst gewijzigd
29-04-2021 12:50
Zichtbaarheid
Openbaar

Beantwoording schriftelijke vragen – ChristenUnie – Datacenters in Flevoland

DOCUVITP-2782112-v2-Beantwoording-schriftelijke-vragen-CU-Datacenters-in-Flevoland-1.PDF PDF, 260.27 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
29-04-2021
Laatst gewijzigd
29-04-2021 12:50
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Beantwoording vragen rond restauratie Kunstwerk Tong van Lucifer

DOCUVITP-2783306-v3-Mededeling-beantwoording-vragen-rond-restauratie-kunstwerk.PDF PDF, 790.19 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
29-04-2021
Laatst gewijzigd
29-04-2021 12:50
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Uitreiking Vernieuwend Initiatief Prijs Flevoland 2021

DOCUVITP-2783518-v3-UItreiking-Vernieuwend-Initiatief-Prijs-Flevoland-2021.PDF PDF, 1.39 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
29-04-2021
Laatst gewijzigd
29-04-2021 12:50
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. de handhaving afschot heckrunderen

DOCUVITP-2783645-v2-Mededeling-handhaving-afschot-heckrunderen-1.PDF PDF, 1.5 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
29-04-2021
Laatst gewijzigd
29-04-2021 12:50
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Uitspraak rechtbank Midden Nederland m.b.t. ontheffing en vergunning afschot edelherten in de Oostvaardersplassen

DOCUVITP-2784267-v3-mededeling-uitspraak-ontheffing-en-vergunning-afschot-Edelherten-1.PDF PDF, 612.76 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
29-04-2021
Laatst gewijzigd
29-04-2021 12:50
Zichtbaarheid
Openbaar

Bericht van Commissie voor de m.e.r. (milieueffectrapportage) - Toetsingsadvies en persbericht milieueffectrapport voor Maritieme servicehaven Noordelijk Flevoland

DOCUVITP-2784965-Toetsingsadvies-en-persbericht-milieueffectrapport-voor-Maritieme-servicehaven-Noordelijk-Flevoland.pdf PDF, 512.05 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
29-04-2021
Laatst gewijzigd
29-04-2021 12:51
Zichtbaarheid
Openbaar