Overzicht Ingekomen stukken

Hier vindt u de Ingekomen stukken van Provinciale Staten van Flevoland.

De ingekomen stukken betreft alle post (brieven, mededelingen of rapporten) die bij PS Flevoland binnenkomen.
Iedere burger, organisatie of bedrijf kan een stuk sturen aan PS. Het stuk moet dan wel geadresseerd zijn aan Provinciale Staten van Flevoland.

U kunt uw stuk sturen naar:
Provinciale Staten van Flevoland
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Heeft u vragen over Ingekomen Stukken?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Ingekomen stukken worden per week, op donderdag gepubliceerd.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (26)

download

Exporteren naar

PDF Excel

Brief van burger: RLI Luchtvaartadvies bouwsteen lobby Lelylijn

DOCUVITP-2414550-RLI-Luchtvaartadvies-bouwsteen-lobby-Lelylijn.pdf PDF, 7.14 MB

Metadata

Publicatie datum
25-04-2019
Laatst gewijzigd
25-04-2019 10:05
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling PS GTK 2020 en Begrotingscircualire 2020-2023

DOCUVITP-2404258-v3-Mededeling-PS-GTK-2020-en-Begrotingscircualire-2020-2023.PDF PDF, 4.69 MB

Metadata

Publicatie datum
25-04-2019
Laatst gewijzigd
25-04-2019 10:05
Zichtbaarheid
Openbaar

Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur- publicatie Luchtvaartbeleid een nieuwe aanvliegroute - 18 april 2019

DOCUVITP-2414494-v1-Rli-publicatie-Luchtvaartbeleid-een-nieuwe-aanvliegroute-18-april-2019.PDF PDF, 1.93 MB

Metadata

Publicatie datum
25-04-2019
Laatst gewijzigd
25-04-2019 14:28
Zichtbaarheid
Openbaar

Openbaar Verslag verslag IPO-bestuur 11 april 2019

DOCUVITP-2414879-v1-Openbaar-Verslag-verslag-IPO-bestuur-11-april-2019.PDF PDF, 78.59 KB

Metadata

Publicatie datum
25-04-2019
Laatst gewijzigd
25-04-2019 10:05
Zichtbaarheid
Openbaar

Brief van burger: Route Amsterdam - Groningen - Bremen - Hamburg - Berlijn in 4 uur per spoor. Lelylijn TEN-T

DOCUVITP-2414595-route-Amsterdam-Groningen-Bremen-Hamburg-Berlijn-in-4-uur-per-spoor-Lelylijn-TEN-T.pdf PDF, 934.07 KB

Metadata

Publicatie datum
25-04-2019
Laatst gewijzigd
25-04-2019 10:06
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Nationale Viering Bevrijdingsdag

DOCUVITP-2372642-v4-PS-medededeling-Nationale-Viering-Bevrijdingsdag.PDF PDF, 263.52 KB

Metadata

Publicatie datum
25-04-2019
Laatst gewijzigd
30-04-2019 14:17
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. verantwoordingsinformatie GS inzake declaraties en dienstreizen 4e kwartaal 2018

Zienswijze op conceptbegroting 2020 en 1e begrotingswijze 2018 Omgevingsdienst Flevovland & Gooi- en Vechtstreek

Mededeling - Subsidie programma ZuiderZeeLijngelden Noordelijk Flevoland project Integrale Gebiedsontwikkeling Schokland

Concept 1e begrotingswijziging 2019 en begroting 2020 Randstedelijke Rekenkamer voor zienswijze

DOCUVITP-2411538-v1-1e-begrotingswijziging-2019-en-begroting-2020-Randstedelijke-Rekenkamer-voor-zienswijze.PDF PDF, 1.34 MB

Metadata

Publicatie datum
18-04-2019
Laatst gewijzigd
25-04-2019 14:28
Zichtbaarheid
Openbaar