Overzicht Ingekomen stukken

Hier vindt u de Ingekomen stukken van Provinciale Staten van Flevoland.

De ingekomen stukken betreft alle post (brieven, mededelingen of rapporten) die bij PS Flevoland binnenkomen.
Iedere burger, organisatie of bedrijf kan een stuk sturen aan PS. Het stuk moet dan wel geadresseerd zijn aan Provinciale Staten van Flevoland.

U kunt uw stuk sturen naar:
Provinciale Staten van Flevoland
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Heeft u vragen over Ingekomen Stukken?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Ingekomen stukken worden per week, op donderdag gepubliceerd.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (29)

Exporteren naar

PDF Excel

IPO-verzoek deelname debat lijsttrekkers Eerste Kamerfracties en nieuwe Statenleden op 19 mei 2015

DOCUVITP-1740824-v1-IPO-verzoek-deelname-debat-lijsttrekkers-Eerste-Kamerfracties-en-nieuwe-Statenleden.pdf PDF, 340.77 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
30-04-2015
Laatst gewijzigd
30-04-2015 15:55
Zichtbaarheid
Openbaar

Brief RAI Vereniging over OV-bussen dd 30 april 2015

DOCUVITP-1740653-v1-Brief-RAI-Vereniging-over-OV-bussen-dd-30-april-2015.pdf PDF, 131.81 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
30-04-2015
Laatst gewijzigd
30-04-2015 14:05
Zichtbaarheid
Openbaar

Brief GS Reactie Accountantsverslag voor Provincie Flevoland 2014

DOCUVITP-1728967-v3-Brief-GS-Reactie-Accountantsverslag-voor-Provincie-Flevoland-2014.pdf PDF, 2.34 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
30-04-2015
Laatst gewijzigd
30-04-2015 14:05
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling nevenfuncties cdK L. Verbeek

DOCUVITP-1740095-v2-Mededeling-nevenfuncties-cdK-L-Verbeek.pdf PDF, 123.66 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
30-04-2015
Laatst gewijzigd
30-04-2015 14:05
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling Jaarrapportage 2014 Kennisprogramma DuurzaamDoor

DOCUVITP-1738135-v2-Mededeling-Jaarrapportage-2014-Kennisprogramma-DuurzaamDoor.pdf PDF, 1.59 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
30-04-2015
Laatst gewijzigd
30-04-2015 14:04
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling Zesde wijziging SNL Flevoland 2010

DOCUVITP-1730344-v2-Mededeling-Zesde-wijz-SNL-Flevoland-2010.pdf PDF, 534.04 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
30-04-2015
Laatst gewijzigd
30-04-2015 14:04
Zichtbaarheid
Openbaar

Verzoek geanonimiseerde burgers aan Raad van State mbt Flevokust dd 7 april 2015

DOCUVITP-1737521-v1-Verzoek-geanonimeerde-burgers-aan-Raad-van-State-mbt-Flevokust-d-d-7-april-2015.pdf PDF, 155.64 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
23-04-2015
Laatst gewijzigd
23-04-2015 14:39
Zichtbaarheid
Openbaar

Brief participatie wind provincie van Milieudefensie dd 20 april 2015

DOCUVITP-1737126-v1-Brief-participatie-wind-provincie-van-Milieudefensie-dd-20-april-2015.pdf PDF, 262.97 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
23-04-2015
Laatst gewijzigd
23-04-2015 14:38
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling mbt beantwoording vraag GL inzake lening Omala

DOCUVITP-1735745-v1-Mededeling-mbt-beantwoording-vraag-GL-inzake-lening-Omala.pdf PDF, 23.54 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
23-04-2015
Laatst gewijzigd
23-04-2015 14:38
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling mbt vraag PVV over afwijking aanbestedingsbeleid Floriade

DOCUVITP-1735733-v2-Mededeling-mbt-vraag-PVV-over-afwijking-aanbestedingsbeleid-Floriade.pdf PDF, 266.1 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
23-04-2015
Laatst gewijzigd
23-04-2015 14:37
Zichtbaarheid
Openbaar