Statencommissie Ruimte 06 februari 2019 15:30:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • Het college van GS stelt voor de volgende toezeggingen af te voeren: R24, R29, R33, R35, R36, R37, R40, R42, R43, R44, R45, R46, R48 en R49.
  laden...
 • Tijd: 30 minuten

  Toelichting:
  Het initiatiefvoorstel zelf alsmede de reactie van het college treft u hierbij aan. De beeldvormende ronde vond plaats op 9-1 middels een presentatie van de initiatiefnemer. Het voorliggende initiatiefvoorstel is op onderdelen door de initiatiefnemer aangepast gehoord de discussie in de beeldvormende ronde. De vervolgstappen vinden vandaag op 6 februari (oordeelsvorming) plaats en op 27 februari in PS (besluitvorming).
  laden...
 • Tijd: 30 minuten

  Toelichting:
  Uw commissie wordt meegenomen in de actuele stand van zaken. De klankbordgroep OFGV(statenleden Plate en Boutkan) besprak op 19 december de uitkomsten van het onderzoek. Er werd nog een memo namens de klankbordgroep nagezonden. U heeft in de commissie van 9-1 een korte presentatie van de heer De Poorter, steller van de eindrapportage gekregen. De gedeputeerde gaf vervolgens een mondelinge reactie op de eindrapportage. De vervolgstappen vinden vandaag plaats door de oordeelsvorming en op 27 februari in PS (besluitvorming).
  laden...
 • Tijd: 30 minuten
  Toelichting:
  In de afgelopen commissies is afgesproken uw commissie mee te nemen in de actuele stand van zaken. Er is geen noodzaak tot oordeelsvorming of besluitvorming dit mee ook gelet op de rol van de provincie in dit dossier. Discussie volgt vervolgens met de commissieleden n.a.v. vragen. De beantwoording van de beide toezeggingen uit de commissie van 9-1 liggen ter informatie voor. Er zijn verder momenteel geen van belang zijnde stukken bijgevoegd.
  laden...
 • Tijd: 30 minuten

  Toelichting:
  De stuurgroep grondgebruik heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de ontwikkelingen in het grondgebruik van Flevoland. De resultaten van Project Duurzaam Verkavelen van Stivas en het rapport ‘Grond in beweging’ en het daarmee beoogde vervolg worden gepresenteerd in uw commissie. Feitelijk informatie ontvangt u over de voortgang van de activiteiten rond dit onderwerp in het bijzonder: stand van zaken de POP3 regeling en inhoud en vervolg op het onderzoek naar ontwikkelingen in het grondgebruik in Flevoland. Het onderwerp vrijwillige kavelruil is op 29 november 2017 eerder in de vorm van een presentatie in de commissie aan de orde geweest.
  laden...
 • 10

  Evaluatie FlevoTop

  Rietkerkzaal, Oordeelsvormend
  Tijd: 30 minuten

  Toelichting:
  Eerder heeft u opdracht gegeven tot een evaluatie FlevoTop. Van de kant van de onderzoeker de heer K. Jacobs wordt een presentatie gegeven over de onderzoeksresultaten. Na bespreking is het aan de commissie om zich uit te spreken over het vervolg.
  laden...
 • Tijd: 60 minuten

  Toelichting:
  In de integrale commissie van 30 januari heeft in aanwezigheid van het gehele college een beeldvormende sessie plaatsgevonden. De technische sessie vond op maandag 28 januari plaats. De oordeelsvormende bespreking vindt vandaag plaats. De besluitvorming over het statenvoorstel is voorzien in Provinciale Staten van 27 februari 2019.
  laden...
 • Tijd: 45 minuten
  Toelichting:
  Dit onderwerp staat op verzoek van Provinciale Staten opnieuw oordeelsvormend geagendeerd in de commissie. Toegevoegd is de brief van Faunabeheereenheid Flevoland (FBE) die eerder rechtstreeks aan Provinciale Staten is verstuurd op 30 januari 2019. Dit was de directe aanleiding voor het ordedebat in Provinciale Staten en haar besluit.

  Tevens is de brief van LTO Noord welke u op 4 februari per e-mail heeft ontvangen toegevoegd.
  laden...
 • laden...
 • laden...
 • a. Lange Termijn Planning
  b. Lijst van moties
  c. Lijst van Toezeggingen
  d. Lijst van Ingekomen Stukken

  Actuele lijsten worden op maandag voorafgaand aan de vergadering gepubliceerd.
  laden...