Overzicht Amendementen

Hier vindt u de ingediende amendementen van Provinciale Staten van Flevoland.

Statenleden kunnen op basis van het amendement een verandering aanbrengen in een voorgesteld besluit.
De amendementen worden per vergadering gepubliceerd.

Heeft u vragen over de ingediende amendementen?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (8)

download

Exporteren naar

PDF Excel

Amendement 01-Verworpen (Statendag 5 juni 2013) College4Leadership Leren van Topsport

DOCUVITP-1503569-v1-Amendement-01-Verworpen-Statendag-5-juni-2013-College4Leadership-Leren-van-Topsport.pdf PDF, 790.6 KB

Metadata

Publicatie datum
05-06-2013
Laatst gewijzigd
28-05-2013 16:42
Zichtbaarheid
Openbaar

Amendement 02-Aangenomen (Statendag 5 juni 2013) Ouderen en eenzaamheidsbestrijding

DOCUVITP-1503571-v1-Amendement-02-Aangenomen-Statendag-5-juni-2013-Ouderen-en-eenzaamheidsbestrijding.pdf PDF, 544.08 KB

Metadata

Publicatie datum
05-06-2013
Laatst gewijzigd
28-05-2013 16:42
Zichtbaarheid
Openbaar

Amendement 03-Verworpen (Statendag 5 juni 2013) Opcenten Houderschapsbelasting

DOCUVITP-1503572-v1-Amendement-03-Verworpen-Statendag-5-juni-2013-Opcenten-Houderschapsbelasting.pdf PDF, 434.7 KB

Metadata

Publicatie datum
05-06-2013
Laatst gewijzigd
28-05-2013 16:42
Zichtbaarheid
Openbaar

Amendement 04-Verworpen (Statendag 5 juni 2013) Stille lasten problematiek

DOCUVITP-1503575-v1-Amendement-04-Verworpen-Statendag-5-juni-2013-Stille-lasten-problematiek.pdf PDF, 418.19 KB

Metadata

Publicatie datum
05-06-2013
Laatst gewijzigd
28-05-2013 16:42
Zichtbaarheid
Openbaar

Amendement 05-Verworpen (Statendag 5 juni 2013) Onvoorzien en stelposten

DOCUVITP-1503577-v1-Amendement-05-Verworpen-Statendag-5-juni-2013-Onvoorzien-en-stelposten.pdf PDF, 425.33 KB

Metadata

Publicatie datum
05-06-2013
Laatst gewijzigd
28-05-2013 16:42
Zichtbaarheid
Openbaar

Amendement 06-Verworpen (Statendag 5 juni 2013) Reserve Werkgelegenheid Stimulering

DOCUVITP-1503580-v1-Amendement-06-Verworpen-Statendag-5-juni-2013-Reserve-Werkgelegenheid-Stimulering.pdf PDF, 428.58 KB

Metadata

Publicatie datum
05-06-2013
Laatst gewijzigd
28-05-2013 16:42
Zichtbaarheid
Openbaar

Amendement 07-Verworpen (Statendag 5 juni 2013) Voorziening reorganisatiekosten bedrijfsvoering

Amendement 08-verworpen (Statendag 5 juni 2013) Bestuurlijke afspraken op financieel terrein