Overzicht Amendementen

Hier vindt u de ingediende amendementen van Provinciale Staten van Flevoland.

Statenleden kunnen op basis van het amendement een verandering aanbrengen in een voorgesteld besluit.
De amendementen worden per vergadering gepubliceerd.

Heeft u vragen over de ingediende amendementen?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (17)

Exporteren naar

PDF Excel

Amendement I - Ingetrokken - SP, GroenLinks, PvdA - Meer aandacht voor de bestaande voorraad betaalbare huurwoningen (maatregelenwet)

Amendement B - Verworpen - PvdD - Extra bijdrage subsidieregeling Groene daken en gevels

DOCUVITP-2820033-v1-Amendement-B-Verworpen-PvdD-Extra-bijdrage-subsidieregeling-Groene-daken-en-gevels.PDF PDF, 1.03 MB

Metadata

Publicatie datum
30-06-2021
Laatst gewijzigd
26-08-2021 13:45
Zichtbaarheid
Openbaar

Amendement L - Verworpen - GroenLinks - Schrappen Dutch Water Week uit FvA

DOCUVITP-2820032-v1-Amendement-L-Verworpen-GL-Schrappen-Dutch-Water-Week-uit-FvA.PDF PDF, 1.04 MB

Metadata

Publicatie datum
30-06-2021
Laatst gewijzigd
26-08-2021 13:45
Zichtbaarheid
Openbaar

Amendement K - Aangenomen - SP, GroenLinks, PvdA - Meer aandacht voor de bestaande voorraad betaalbare huurwoningen (maatregelenwet)

Amendement J - Aangenomen - PvdD - D66, SP - Inzetten op duurzame meerzijdige ontsluiting

DOCUVITP-2820030-v1-Amendement-J-Aangenomen-PvdD-D66-SP-Inzetten-op-duurzame-meerzijdige-ontsluiting.PDF PDF, 1.03 MB

Metadata

Publicatie datum
30-06-2021
Laatst gewijzigd
26-08-2021 13:45
Zichtbaarheid
Openbaar

Amendement M - Verworpen - PvdD - Extra asfalt uit FVA

DOCUVITP-2820029-v1-Amendement-M-Verworpen-PvdD-Extra-asfalt-uit-FVA.PDF PDF, 1.1 MB

Metadata

Publicatie datum
30-06-2021
Laatst gewijzigd
26-08-2021 13:45
Zichtbaarheid
Openbaar

Amendement D - Aangenomen - SGP, VVD, CDA, PVV - Extra bijdrage N50 via reserve Mobiliteit

DOCUVITP-2820004-v1-Amendement-D-Aangenomen-SGP-VVD-CDA-PVV-Extra-bijdrage-N50-via-reserve-Mobiliteit.PDF PDF, 1020.43 KB

Metadata

Publicatie datum
30-06-2021
Laatst gewijzigd
26-08-2021 13:45
Zichtbaarheid
Openbaar

Amendement C - Ingetrokken - SGP, VVD, CDA - Extra bijdrage N50

DOCUVITP-2820003-v1-Amendement-C-Ingetrokken-SGP-VVD-CDA-Extra-bijdrage-N50.PDF PDF, 1.03 MB

Metadata

Publicatie datum
30-06-2021
Laatst gewijzigd
26-08-2021 13:45
Zichtbaarheid
Openbaar

Amendement A - Aangenomen - VVD - Huur Batavialand

DOCUVITP-2820002-v1-Amendement-A-Aangenomen-VVD-Huur-Batavialand.PDF PDF, 1.1 MB

Metadata

Publicatie datum
30-06-2021
Laatst gewijzigd
26-08-2021 13:45
Zichtbaarheid
Openbaar

Amendement H - Aangenomen - JA21 - Wensen en Bedenkingen met betrekking tot het Verstedelijkingsconcept Versie 2