Overzicht Amendementen

Hier vindt u de ingediende amendementen van Provinciale Staten van Flevoland.

Statenleden kunnen op basis van het amendement een verandering aanbrengen in een voorgesteld besluit.
De amendementen worden per vergadering gepubliceerd.

Heeft u vragen over de ingediende amendementen?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (8)

download

Exporteren naar

PDF Excel

Amendement A (Statendag 13 november 2013) Ingetrokken-Natuur duurzaamheid en milieu decentralisatie natuurbeleid-SP

Amendement B (Statendag 13 november 2013) Ingetrokken-Bereikbaarheid OV-uitvoeringsplan-SP

Amendement C (Statendag 13 november 2013) Ingetrokken-Stelposten en onvoorzien Stelpost Risicobuffer Ombuigingen-SP

Amendement D (Statendag 13 november 2013) Ingetrokken-Invulling extra impuls 2014-SP

DOCUVITP-1564897-v1-Amendement-D-Statendag-13-november-2013-Ingetrokken-Invulling-extra-impuls-2014-SP.pdf PDF, 654.05 KB

Metadata

Publicatie datum
13-11-2013
Laatst gewijzigd
19-11-2013 14:41
Zichtbaarheid
Openbaar

Amendement E (Statendag 13 november 2013) Ingetrokken-Invulling extra impuls 2014-SP

DOCUVITP-1564899-v1-Amendement-E-Statendag-13-november-2013-Ingetrokken-Invulling-extra-impuls-2014-SP.pdf PDF, 643.27 KB

Metadata

Publicatie datum
13-11-2013
Laatst gewijzigd
19-11-2013 14:41
Zichtbaarheid
Openbaar

Amendement F (Statendag 13 november 2013) Aangenomen-Indicatoren Investeringsagenda Lelystad Airport OMALA-GL

Amendement G (Statendag 13 november 2013) Aangenomen-Indicatoren Investeringsagenda DE-on-GL

Amendement H (Statendag 13 november 2013) Aangenomen-Stelposten en onvoorzien Stelpost Risicobuffer Ombuigingen -PvdA