Overzicht Ingekomen stukken

Hier vindt u de Ingekomen stukken van Provinciale Staten van Flevoland.

De ingekomen stukken betreft alle post (brieven, mededelingen of rapporten) die bij PS Flevoland binnenkomen.
Iedere burger, organisatie of bedrijf kan een stuk sturen aan PS. Het stuk moet dan wel geadresseerd zijn aan Provinciale Staten van Flevoland.

U kunt uw stuk sturen naar:
Provinciale Staten van Flevoland
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Heeft u vragen over Ingekomen Stukken?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Ingekomen stukken worden per week, op donderdag gepubliceerd.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (59)

Exporteren naar

PDF Excel

Inspraaktekst mevrouw van Wageningen - structuurvisie zonnevelden in landelijk gebied namens de Flevolandse gemeenten

Onderzoeksopzet Energietransitie en begeleidende brief RRK

DOCUVITP-2223172-v1-Onderzoeksopzet-Energietransitie-en-begeleidende-brief-RRK.PDF PDF, 545.95 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
29-03-2018
Laatst gewijzigd
29-03-2018 11:27
Zichtbaarheid
Openbaar

Maandelijks MRA Raads en Statenleden bericht - editie 13

DOCUVITP-2223169-v1-Maandelijks-MRA-Raads-en-Statenleden-bericht-editie-13.PDF PDF, 171.68 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
29-03-2018
Laatst gewijzigd
29-03-2018 11:27
Zichtbaarheid
Openbaar

Melding burger - Houtgestookte centrale op biomassa

DOCUVITP-2223156-v1-Melding-burger-Houtgestookte-centrale-op-biomassa.pdf PDF, 2.58 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
29-03-2018
Laatst gewijzigd
29-03-2018 11:27
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. voortgang uitvoering initiatiefvoorstel beleidskader beheer Oostvaardersplassen

DOCUVITP-2220614-v3-Voortgang-uitvoering-initiatiefvoorstel-beleidskader-beheer-Oostvaardersplassen.PDF PDF, 121.11 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
29-03-2018
Laatst gewijzigd
29-03-2018 11:27
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. inzake evaluatie IPO informatievoorziening Staten van Flevoland

DOCUVITP-2219752-v3-Mededeling-inzake-evaluatie-IPO-informatievoorziening-Staten-van-Flevoland-1.PDF PDF, 233.24 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
29-03-2018
Laatst gewijzigd
29-03-2018 11:27
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. reactie op concept jaarstukken MRA

DOCUVITP-2219129-v3-PS-Mededeling-Reactie-op-concept-jaarstukken-MRA.PDF PDF, 1.22 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
29-03-2018
Laatst gewijzigd
29-03-2018 11:27
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. aanvraag status Nationaal Park

DOCUVITP-2208732-v4-PS-Mededeling-aanvraag-status-Nationaal-Park.PDF PDF, 4.89 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
22-03-2018
Laatst gewijzigd
22-03-2018 13:44
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. actualisatie MJP 2017-2021

DOCUVITP-2205757-v6-mededeling-actualisatie-MJP-2017-2021.PDF PDF, 1.33 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
22-03-2018
Laatst gewijzigd
22-03-2018 10:30
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Plan van Aanpak Snel internet Zuidelijk en Oostelijk Flevoland

DOCUVITP-2211483-v8-Plan-van-Aanpak-Snel-internet-Zuidelijk-en-Oostelijk-Flevoland-PS-mededeling.PDF PDF, 784.88 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
22-03-2018
Laatst gewijzigd
22-03-2018 10:30
Zichtbaarheid
Openbaar