Overzicht Ingekomen stukken

Hier vindt u de Ingekomen stukken van Provinciale Staten van Flevoland.

De ingekomen stukken betreft alle post (brieven, mededelingen of rapporten) die bij PS Flevoland binnenkomen.
Iedere burger, organisatie of bedrijf kan een stuk sturen aan PS. Het stuk moet dan wel geadresseerd zijn aan Provinciale Staten van Flevoland.

U kunt uw stuk sturen naar:
Provinciale Staten van Flevoland
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Heeft u vragen over Ingekomen Stukken?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Ingekomen stukken worden per week, op donderdag gepubliceerd.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (54)

Exporteren naar

PDF Excel

Concept agenda 10 oktober 2018 en bijlagen Regiegroep Metropool Regio Amsterdam

DOCUVITP-2276851-v1-Concept-agenda-10-oktober-2018-en-bijlagen-Regiegroep-Metropoolregio-Amsterdam.PDF PDF, 1.21 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
26-07-2018
Laatst gewijzigd
26-07-2018 13:30
Zichtbaarheid
Openbaar

Nieuwsbrief Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied juni 2018

DOCUVITP-2276839-v1-Nieuwsbrief-Omgevingsdienst-Noordzeekanaalgebied-juni-2018.PDF PDF, 1.16 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
26-07-2018
Laatst gewijzigd
26-07-2018 13:30
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling Convenant provincie Flevoland en Staatsbosbeheer

DOCUVITP-2267839-v5-Mededeling-PS-Convenant-provincie-Flevoland-en-Staatsbosbeheer.PDF PDF, 104.72 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
26-07-2018
Laatst gewijzigd
26-07-2018 13:30
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling Realisatieovereenkomst Oostkant Dronten

DOCUVITP-2263531-v8-PS-mededeling-realisatieovereenkomst-Oostkant-Dronten.PDF PDF, 17.9 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
26-07-2018
Laatst gewijzigd
26-07-2018 13:30
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. voortgang uitvoering Economisch Programma - juli 2018

DOCUVITP-2265872-v4-PS-mededeling-Voortgang-uitvoering-Economisch-Programma-juli-2018.PDF PDF, 231.33 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
19-07-2018
Laatst gewijzigd
19-07-2018 13:56
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. opheffing Commissie Van Geel

DOCUVITP-2265542-v4-Mededeling-Opheffing-Commissie-Van-Geel.PDF PDF, 127.93 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
19-07-2018
Laatst gewijzigd
19-07-2018 13:56
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. brief minister Advies Beheer Oostvaardersplassen

DOCUVITP-2264941-v4-PS-Mededeling-Brief-minister-Advies-Beheer-Oostvaardersplassen.PDF PDF, 199.3 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
19-07-2018
Laatst gewijzigd
19-07-2018 13:56
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. besluit subsidie Staatsbosbeheer voor veldstation

DOCUVITP-2264628-v2-mededeling-PS-over-besluit-subsidie-Staatsbosbeheer-voor-veldstation.PDF PDF, 194.14 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
19-07-2018
Laatst gewijzigd
19-07-2018 13:56
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. stand van zaken project Oostvaardersoevers

DOCUVITP-2262641-v7-PS-mededeling-stand-van-zaken-project-Oostvaardersoevers.PDF PDF, 143 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
19-07-2018
Laatst gewijzigd
19-07-2018 13:56
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. verlaging maximum subsidiebedrag Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied 2017 - 2019

DOCUVITP-2261479-v2-Verlaging-maximum-subsidiebedrag-Fonds-Leefbaarheid-Landelijk-Gebied-2017-2019.PDF PDF, 238.51 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
19-07-2018
Laatst gewijzigd
19-07-2018 13:56
Zichtbaarheid
Openbaar