Overzicht Ingekomen stukken

Hier vindt u de Ingekomen stukken van Provinciale Staten van Flevoland.

De ingekomen stukken betreft alle post (brieven, mededelingen of rapporten) die bij PS Flevoland binnenkomen.
Iedere burger, organisatie of bedrijf kan een stuk sturen aan PS. Het stuk moet dan wel geadresseerd zijn aan Provinciale Staten van Flevoland.

U kunt uw stuk sturen naar:
Provinciale Staten van Flevoland
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Heeft u vragen over Ingekomen Stukken?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Ingekomen stukken worden per week, op donderdag gepubliceerd.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (43)

Exporteren naar

PDF Excel

Herinnering agenderingsverzoek MRA Actieagenda Flevoland en motie Noord-Holland

DOCUVITP-2328889-v1-Herinnering-agenderingsverzoek-MRA-Actieagenda-Flevoland-en-motie-Noord-Holland.PDF PDF, 168.24 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
25-10-2018
Laatst gewijzigd
25-10-2018 20:13
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling toelichting handhavingsbeleid richting gemeenten

DOCUVITP-2309422-v5-Mededeling-toelichting-handhavingsbeleid-richting-gemeenten.PDF PDF, 131.11 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
25-10-2018
Laatst gewijzigd
25-10-2018 20:13
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling Wnb-vergunning verleend voor Windplan Blauw

DOCUVITP-2322276-v4-PS-Wnb-vergunning-verleend-voor-Windplan-Blauw.PDF PDF, 793.12 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
25-10-2018
Laatst gewijzigd
25-10-2018 20:13
Zichtbaarheid
Openbaar

Zienswijze Urk op ontwerp-programma van eisen aanbesteding OV-concessie Ijssel-Vecht

DOCUVITP-2326492-v1-2018-10-22-Zienswijze-Urk-op-ontwerp-programma-van-eisen-aanbesteding-OV-concessie-Ijssel-Vecht.PDF PDF, 1.43 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
25-10-2018
Laatst gewijzigd
25-10-2018 20:13
Zichtbaarheid
Openbaar

Kennisgeving EZK ter inzage legging ontwerp inpassingsplan en ontwerpbesluit Windplan Blauw 19-10-2018 t m 30-11-2018

DOCUVITP-2326493-v1-Kennisgeving-EZK-ter-inzage-legging-ontwerp-inpassingsplan-en-ontwerpbesluit-Windplan-Blauw-19-10-2018-t-m-30-11-2018.PDF PDF, 2.16 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
25-10-2018
Laatst gewijzigd
25-10-2018 20:13
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling MC Zuiderzee

DOCUVITP-2326598-v3-MC-Zuiderzee-1.PDF PDF, 45.06 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
25-10-2018
Laatst gewijzigd
25-10-2018 20:13
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling MC Zuiderzee

DOCUVITP-2327461-v1-Medeling-MC-Zuiderzee-SPOED-1.pdf PDF, 31.37 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
25-10-2018
Laatst gewijzigd
25-10-2018 20:13
Zichtbaarheid
Openbaar

IPO communicatie - Provincies werken aan uniforme natuurinformatie

DOCUVITP-2328861-v1-IPO-communicatie-Provincies-werken-aan-uniforme-natuurinformatie.pdf PDF, 120.38 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
25-10-2018
Laatst gewijzigd
25-10-2018 20:13
Zichtbaarheid
Openbaar

Windplan Groen Nieuwsbrief 7

DOCUVITP-2328863-v1-Windplan-Groen-Nieuwsbrief-7.PDF PDF, 206.06 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
25-10-2018
Laatst gewijzigd
25-10-2018 20:13
Zichtbaarheid
Openbaar

Eindrapport RRK Garanties leningen en revolverende fondsen en 5 minuten versie

DOCUVITP-2328866-v1-Eindrapport-RRK-Garanties-leningen-en-revolverende-fondsen-en-5-minuten-versie-zonder-embargo.PDF PDF, 1.68 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
25-10-2018
Laatst gewijzigd
25-10-2018 20:13
Zichtbaarheid
Openbaar