Overzicht Ingekomen stukken

Hier vindt u de Ingekomen stukken van Provinciale Staten van Flevoland.

De ingekomen stukken betreft alle post (brieven, mededelingen of rapporten) die bij PS Flevoland binnenkomen.
Iedere burger, organisatie of bedrijf kan een stuk sturen aan PS. Het stuk moet dan wel geadresseerd zijn aan Provinciale Staten van Flevoland.

U kunt uw stuk sturen naar:
Provinciale Staten van Flevoland
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Heeft u vragen over Ingekomen Stukken?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Ingekomen stukken worden per week, op donderdag gepubliceerd.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (19)

download

Exporteren naar

PDF Excel

Memo-reactie op voorlopige richtingen Deltaprogramma

DOCUVITP-1476430-v1-reactie-op-voorlopige-richtingen-Deltaprogramma.pdf PDF, 337.64 KB

Metadata

Publicatie datum
28-03-2013
Laatst gewijzigd
28-03-2013 14:27
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling-Informatie over de voortgang van de Interreg IVC projecten SMART EUROPE Regions4GreenGrowth en GREENINFRANET

Mededeling PS inzake bestuursopdracht verkenning speciale economische zones

DOCUVITP-1470857-v3-Mededeling-PS-inzake-bestuursopdracht-verkenning-speciale-economische-zones.pdf PDF, 187.05 KB

Metadata

Publicatie datum
28-03-2013
Laatst gewijzigd
28-03-2013 14:27
Zichtbaarheid
Openbaar

Jaarstukken Randstedelijke Rekenkamer 2012

DOCUVITP-1473614-v1-Jaarstukken-Randstedelijke-Rekenkamer-2012.pdf PDF, 811.77 KB

Metadata

Publicatie datum
21-03-2013
Laatst gewijzigd
21-03-2013 16:08
Zichtbaarheid
Openbaar

Omgevingsdienst OFGV-Verzoek zienswijze PS inzake ontwerpbegroting OFGV 2014-verlenging zienswijzeperiode

DOCUVITP-1473428-v1-Verzoek-zienswijze-PS-inzake-ontwerpbegroting-OFGV-2014---verlenging-zienswijzeperiode.pdf PDF, 8.51 MB

Metadata

Publicatie datum
21-03-2013
Laatst gewijzigd
21-03-2013 16:09
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling toezegging MRA-congres

DOCUVITP-1470962-v1-PS-mededeling-toezegging-MRA-congres.pdf PDF, 27.8 KB

Metadata

Publicatie datum
21-03-2013
Laatst gewijzigd
21-03-2013 16:10
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling Conclusies opinieronde herijking OV-beleid 6-2-2013

DOCUVITP-1466701-v2-Conclusies-opinieronde-herijking-OV-beleid-6--2--2013.pdf PDF, 40.09 KB

Metadata

Publicatie datum
21-03-2013
Laatst gewijzigd
21-03-2013 16:11
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling Toetsversie Omgevingswet

DOCUVITP-1467947-v2-Mededeling-Toetsversie-Omgevingswet.pdf PDF, 131 KB

Metadata

Publicatie datum
21-03-2013
Laatst gewijzigd
21-03-2013 16:12
Zichtbaarheid
Openbaar

Burgerbrief (zonder naw-gegevens) brief aan de Cie BZK van de Tweede Kamer

DOCUVITP-1470769-v1-ZONDER-NAWgegevens-brief-aan-de-Cie-BZK-van-de-Tweede-Kamer-zie-HB1470755.pdf PDF, 20.13 KB

Metadata

Publicatie datum
14-03-2013
Laatst gewijzigd
14-03-2013 16:12
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling - Archeologische vindplaats Kotterbos binnen werkzaamheden pMJP-project kwaliteitsverbetering Horsterwold Kotterbos