Overzicht Moties

Hier vindt u de ingediende moties (vreemd aan de orde van de dag) van Provinciale Staten van Flevoland.

Statenleden kunnen met een motie een mening, wens of verzoek uitspreken aan het dagelijks bestuur. Een motie kan betrekking hebben op geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen of voorstellen.
Moties worden per vergadering gepubliceerd.

Heeft vragen over de ingediende moties?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (17)

Exporteren naar

PDF Excel

Motie J: Rendement uit aandelen inzetten voor energiedoelstellingen,ingediend door GL,SP,CU,PvdD Aangehouden PS 8 november 2007.

d44s01.pdf PDF, 49.85 KB

Metadata

Publicatie datum
08-11-2007
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Bijlage 1: Moties Algemene beschouwingen PS 8 november 2007. Begroting 2008.

d65701.pdf PDF, 64.31 KB

Metadata

Publicatie datum
08-11-2007
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie I :Biovergisting ingediend doorGL,SP,CU,PvdD. Verworpen PS 8 november 2007.

d44-01.pdf PDF, 55.38 KB

Metadata

Publicatie datum
08-11-2007
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie N: Uitbreiding www.flevoland bespaart.nl ingediend door PvdD,SP,GL Aanvaard PS 8 november 2007.

d45701.pdf PDF, 37.38 KB

Metadata

Publicatie datum
08-11-2007
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie O: Biologische catering Provinciehuis. ingediend door PvdD,SP,GL Verworpen PS 8 november 2007.

d45901.pdf PDF, 37.76 KB

Metadata

Publicatie datum
08-11-2007
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie H: Co2 compensatie dienstreizen(Trees for travel) ingediend door GL,SP,CU,PvdD Aanvaard PS 8 november 2007

d44j01.pdf PDF, 57.09 KB

Metadata

Publicatie datum
08-11-2007
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie A: Realisatie van de Zuiderzeelijn Ingediend door SP,GL,PvdD. Verworpen PS 8 november 2007.

d4301.pdf PDF, 36.03 KB

Metadata

Publicatie datum
08-11-2007
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie P: Statenvragen en beantwoording op website provincie. ingediend door PvdD,SP,GL Ingetrokken PS 8 november 2007.

d45c01.pdf PDF, 49.07 KB

Metadata

Publicatie datum
08-11-2007
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie D: Oprichten Staten panel ingediend door VVD,PvdA,CDA. Aanvaard PS 8 november 2007.

d43r01.pdf PDF, 61.61 KB

Metadata

Publicatie datum
08-11-2007
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie F: Realisatie ontwikkelen duurzame energie. ingediend door CDA Ingetrokken PS 8 november 2007.

d44301.pdf PDF, 40.7 KB

Metadata

Publicatie datum
08-11-2007
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar