Overzicht Moties

Hier vindt u de ingediende moties (vreemd aan de orde van de dag) van Provinciale Staten van Flevoland.

Statenleden kunnen met een motie een mening, wens of verzoek uitspreken aan het dagelijks bestuur. Een motie kan betrekking hebben op geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen of voorstellen.
Moties worden per vergadering gepubliceerd.

Heeft vragen over de ingediende moties?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (3)

Exporteren naar

PDF Excel

Motie 1 (Statendag 18 december 2013) Aangenomen-Flevokust-PvdA

DOCUVITP-1572250-v1-Motie-1-Aangenomen-Statendag-18-december-2013-Flevokust-PvdA.pdf PDF, 463.62 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
18-12-2013
Laatst gewijzigd
19-11-2013 14:41
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 2 (Statendag 18 december 2013) Ingetrokken-Onvoorziene kosten Oostvaardersplassen-CU SGP CDA

DOCUVITP-1572251-v1-Motie-2-Ingetrokken-Statendag-18-december-2013-Onvoorziene-kosten-Oostvaardersplassen-CU-SGP-CDA.pdf PDF, 512.51 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
18-12-2013
Laatst gewijzigd
19-11-2013 14:41
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 3 (Statendag 18 december 2013) Aangenomen-bezwaar aantekenen bij Vitens ivm met Mekorot-CU PVV

DOCUVITP-1572255-v1-Motie3-Aangenomen-Statendag-18-december-2013-bezwaar-aantekenen-bij-Vitens-ivm-met-Mekorot-CU-PVV.pdf PDF, 445.79 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
18-12-2013
Laatst gewijzigd
19-11-2013 14:41
Zichtbaarheid
Openbaar