Overzicht Moties

Hier vindt u de ingediende moties (vreemd aan de orde van de dag) van Provinciale Staten van Flevoland.

Statenleden kunnen met een motie een mening, wens of verzoek uitspreken aan het dagelijks bestuur. Een motie kan betrekking hebben op geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen of voorstellen.
Moties worden per vergadering gepubliceerd.

Heeft vragen over de ingediende moties?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (14)

Exporteren naar

PDF Excel

Motie 01-Verworpen (Statendag 5 juni 2013) Niet indexeren van de Provinciale opcenten

DOCUVITP-1503518-v1-Motie-01-Verworpen-Statendag-5-juni-2013-Niet-indexeren-van-de-Provinciale-opcenten.pdf PDF, 804.81 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
05-06-2013
Laatst gewijzigd
28-05-2013 16:42
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 02-Verworpen (Statendag 5 juni 2013) Opnemen stille lasten in het risicoprofiel

DOCUVITP-1503523-v1-Motie-02-Verworpen-Statendag-5-juni-2013-Opnemen-stille-lasten-in-het-risicoprofiel.pdf PDF, 738.62 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
05-06-2013
Laatst gewijzigd
28-05-2013 16:42
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 03-Verworpen (Statendag 5 juni 2013) Staken uitvoering Landschapskunstwerk

DOCUVITP-1503527-v1-Motie-03-Verworpen-Statendag-5-juni-29013-Staken-uitvoering-Landschapskunstwerk.pdf PDF, 787.93 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
05-06-2013
Laatst gewijzigd
28-05-2013 16:42
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 04-Verworpen (Statendag 5 juni 2013) Schrappen niet-wettelijk verplichte posten uit de paragraaf "Samenleving"

Motie 05-Verworpen (Statendag 5 juni 2013) DE-On (Duurzame Energie en Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland)

DOCUVITP-1503535-v1-Motie-05-Verworpen-Statendag-5-juni-2013-DE-On-Duurzame-Energie-en-Ontwikkelingsmaatschappij-Flevoland.pdf PDF, 799.85 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
05-06-2013
Laatst gewijzigd
28-05-2013 16:42
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 06-Verworpen (Statendag 5 juni 2013) Floriade

DOCUVITP-1503537-v1-Motie-06-Verworpen-Statendag-5-juni-2013-Floriade.pdf PDF, 806.3 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
05-06-2013
Laatst gewijzigd
28-05-2013 16:42
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 08-Aangenomen (Statendag 5 juni 2013) Aanpak jeugdwerkloosheid

DOCUVITP-1503541-v1-Motie-08-Aangenomen-Statendag-5-juni-2013-Aanpak-jeugdwerkloosheid.pdf PDF, 527.54 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
05-06-2013
Laatst gewijzigd
28-05-2013 16:42
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 09-Aagenomen (Statendag 5 juni 2013) Opiniepeiling provinciefusie

DOCUVITP-1503542-v1-Motie-09-AagenomenStatendag-5-juni-2013-Opiniepeiling-provinciefusie.pdf PDF, 530.66 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
05-06-2013
Laatst gewijzigd
28-05-2013 16:42
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 10-Ingetrokken (Statendag 5 juni 2013) Nationaal Park Oostvaardersplassen

DOCUVITP-1503545-v1-Motie-10-Ingetrokken-Statendag-5-juni-2013-Nationaal-Park-Oostvaardersplassen.pdf PDF, 457.86 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
05-06-2013
Laatst gewijzigd
28-05-2013 16:42
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 11-Verworpen (Statendag 5 juni 2012) Verslaglegging opinierondes PS Flevoland

DOCUVITP-1503550-v1-Motie-11-Verworpen-Statendag-5-juni-2012-Verslaglegging-opinierondes-PS-Flevoland.pdf PDF, 499 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
05-06-2013
Laatst gewijzigd
28-05-2013 16:42
Zichtbaarheid
Openbaar