Overzicht Moties

Hier vindt u de ingediende moties (vreemd aan de orde van de dag) van Provinciale Staten van Flevoland.

Statenleden kunnen met een motie een mening, wens of verzoek uitspreken aan het dagelijks bestuur. Een motie kan betrekking hebben op geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen of voorstellen.
Moties worden per vergadering gepubliceerd.

Heeft vragen over de ingediende moties?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (6)

Exporteren naar

PDF Excel

Motie 1 (Aangenomen)-Statenvergadering 17 december 2014-CDA-Nieuwe Natuur-regierol en platform

DOCUVITP-1694397-v1-Motie-1-Aangenomen-Statenvergadering-17-december-2014-CDA-Nieuwe-Natuur-regierol-en-platform.pdf PDF, 640.79 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
17-12-2014
Laatst gewijzigd
20-01-2015 11:56
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 2 (Ingetrokken)-Statenvergadering 17 december 2014-SGP-IB-Nieuwe Natuur Schokland

DOCUVITP-1694399-v1-Motie-2-Ingetrokken-Statenvergadering-17-december-2014-SGP-IB-Nieuwe-Natuur-Schokland.pdf PDF, 481.31 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
17-12-2014
Laatst gewijzigd
20-01-2015 12:07
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 3 (Aangenomen)-Statenvergadering 17 december 2014-PvdA-CU-CDA-VVD-Nieuwe Natuur-fietsroute A6 en Horsterwold

Motie 4 (Aangenomen)-Statenvergadering 17 december 2014-CDA-Wifi-capaciteit bij Statenvergadering

DOCUVITP-1694404-v1-Motie-4-Aangenomen-Statenvergadering-17-december-2014-CDA-Wifi-capaciteit-bij-Statenvergadering.pdf PDF, 564.6 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
17-12-2014
Laatst gewijzigd
20-01-2015 12:08
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 6 (Verworpen)-Statenvergadering 17 december 2014-PvdD-Flevokust Nulmeting biologische landbouwgebied

Motie 5 (Verworpen)-D66-Flevokust gesprek B&W Lelystad mbt binnendijkse bedrijventerrein

DOCUVITP-1694429-v1-Motie-5-Verworpen-D66-Flevokust--gesprek-BW-Lelystad-mbt-binnendijkse-bedrijventerrein.pdf PDF, 71.45 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
17-12-2014
Laatst gewijzigd
20-01-2015 12:09
Zichtbaarheid
Openbaar