Overzicht Moties

Hier vindt u de ingediende moties (vreemd aan de orde van de dag) van Provinciale Staten van Flevoland.

Statenleden kunnen met een motie een mening, wens of verzoek uitspreken aan het dagelijks bestuur. Een motie kan betrekking hebben op geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen of voorstellen.
Moties worden per vergadering gepubliceerd.

Heeft vragen over de ingediende moties?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (8)

Exporteren naar

PDF Excel

Motie1 Aanvaard (Bijzondere statenvergadering 27 februari 2013) Voorgenomen samenvoeging provincies-VVD 50plus CDA D66 PvdD GL SGP CU PvdA PVV SP

Motie1 Aangenomen (Statendag 27 februari 2013) -Concept-programma van eisen Regioplan Windenergie-VVD 50plus CDA D66 PvdD GL SGP CU PvdA SP

Motie 2 Ingetrokken (Statendag 27 februari 2013) - Concept programma van Eisen Regioplan Windenergie

DOCUVITP-1467869-v1-Motie-2-Ingetrokken---Concept-programma-van-Eisen-Regioplan-Windenergie.PDF PDF, 251.3 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
27-02-2013
Laatst gewijzigd
04-03-2013 13:01
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 3 (Statendag 27 februari 2013) Aanvaard Voorgenomen samenvoeging provincies-VVD 50plus CDA D66 PvdD GL SGP CU PvdA SP

DOCUVITP-1467873-v1-Motie-3-Aanvaard-Voorgenomen-samenvoeging-provincies-VVD-50plus-CDA-D66-PvdD-GL-SGP-CU-PvdA-SP.PDF PDF, 507.73 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
27-02-2013
Laatst gewijzigd
04-03-2013 13:01
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 1 (Statendag 6 feburari 2013) Verworpen-PVV-Referendum provincie fusie

DOCUVITP-1461545-v1-Motie-1--Verworpen---PVV---Referendum-provincie-fusie.pdf PDF, 323.45 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
06-02-2013
Laatst gewijzigd
15-02-2013 11:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 2 (Statendag 6 feburari 2013) Aangenomen-Referendum provincie fusie-VVD D66 CDA SP CU PvdA

DOCUVITP-1461553-v1-Motie-2--Aangenomen---Referendum-provincie-fusie---VVD--D66--CDA--SP--CU--PvdA.pdf PDF, 282.36 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
06-02-2013
Laatst gewijzigd
15-02-2013 12:00
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 3 (Statendag 6 februari 2013) Verworpen-PVV-Voorzitter Presidium

DOCUVITP-1461556-v1-Motie-3--Verworpen---PVV---Voorzitter-Presidium.pdf PDF, 266.62 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
06-02-2013
Laatst gewijzigd
15-02-2013 12:01
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 4 (Statendag 6 feburari 2013) Aanvaard-Onderhandelaarsakkoord Financien tussen Kabinet en IPO VNG Unie van Waterschappen -D66 CDA GL CU SP