Overzicht Moties

Hier vindt u de ingediende moties (vreemd aan de orde van de dag) van Provinciale Staten van Flevoland.

Statenleden kunnen met een motie een mening, wens of verzoek uitspreken aan het dagelijks bestuur. Een motie kan betrekking hebben op geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen of voorstellen.
Moties worden per vergadering gepubliceerd.

Heeft vragen over de ingediende moties?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (2)

Exporteren naar

PDF Excel

Motie 01-Aangenomen (PS-vergadering 19 feburari 2014) Bijeenroepen aandeelhoudersvergadering Vitens

DOCUVITP-1589925-v1-Motie-01-Aangenomen-PS-vergadering-19-feburari-2014-Bijeenroepen-aandeelhoudersvergadering-Vitens.pdf PDF, 106.42 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
19-02-2014
Laatst gewijzigd
20-02-2014 17:04
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 02-Ingetrokken (PS-vergadering 19 februari 2014) Natura 2000 beheerplan Oostvaardersplassen-SGP

DOCUVITP-1589912-v1-Motie-02-Ingetrokken-PS-vergadering-19-februari-2014-Natura-2000-beheerplan-Oostvaardersplassen-SGP.pdf PDF, 63.67 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
19-02-2014
Laatst gewijzigd
20-02-2014 17:04
Zichtbaarheid
Openbaar