Overzicht Moties

Hier vindt u de ingediende moties (vreemd aan de orde van de dag) van Provinciale Staten van Flevoland.

Statenleden kunnen met een motie een mening, wens of verzoek uitspreken aan het dagelijks bestuur. Een motie kan betrekking hebben op geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen of voorstellen.
Moties worden per vergadering gepubliceerd.

Heeft vragen over de ingediende moties?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (15)

Exporteren naar

PDF Excel

Motie 01 (Verworpen) Statenvergadering 12 november 2014-Aanpassing budget Nieuwe Natuur

DOCUVITP-1676025-v1-Motie-01-Verworpen-Statenvergadering-12-november-2014-Aanpassing-budget-Nieuwe-Natuur.pdf PDF, 1.11 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
12-11-2014
Laatst gewijzigd
26-11-2014 13:10
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 02 (Verworpen) Statenvergadering 12 november 2014-Floriade intrekking provinciale bijdrage

DOCUVITP-1676026-v1-Motie-02-Verworpen-Statenvergadering-12-november-2014-Floriade-intrekking-provinciale-bijdrage.pdf PDF, 1.11 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
12-11-2014
Laatst gewijzigd
26-11-2014 13:10
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 03 (Verworpen) Statenvergadering 12 november 2014-Beëindigen lidmaatschap Raad van Europa

DOCUVITP-1676028-v1-Motie-03-Verworpen-Statenvergadering-12-november-2014-Beeindigen-lidmaatschap-Raad-van-Europa.pdf PDF, 1.06 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
12-11-2014
Laatst gewijzigd
26-11-2014 13:11
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 04 (Aangenomen) Statenvergadering 12 november 2014-Openbaar vervoer Bereikbaarheid kernen

DOCUVITP-1676029-v1-Motie-04-Aangenomen-Statenvergadering-12-november-2014-Openbaar-vervoer-Bereikbaarheid-kernen.pdf PDF, 1.56 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
12-11-2014
Laatst gewijzigd
26-11-2014 13:12
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 05 (Aangenomen) Statenvergadering 12 november 2014-Openbaar vervoer-Kwaliteitsimpuls

DOCUVITP-1676031-v1-Motie-05-Aangenomen-Statenvergadering-12-november-2014-Openbaar-vervoer-Kwaliteitsimpuls.pdf PDF, 1.51 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
12-11-2014
Laatst gewijzigd
26-11-2014 13:12
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 06 (Ingetrokken) Statenvergadering 12 november 2014-Mobiliteit Hanzeweg (Roggebotsluis)

DOCUVITP-1679423-v1-Motie-06-Ingetrokken-Statenvergadering-12-november-2014-Mobiliteit-Hanzeweg-Roggebotsluis.pdf PDF, 2.33 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
12-11-2014
Laatst gewijzigd
26-11-2014 13:13
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 07 (Aangenomen) Statenvergadering 12 november 2014-restauratie orgel Urk

DOCUVITP-1676032-v1-Motie-07-Aangenomen-Statenvergadering-12-november-2014-restauratie-orgel-Urk.pdf PDF, 1022.68 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
12-11-2014
Laatst gewijzigd
26-11-2014 13:13
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 08 (Verworpen) Statenvergadering 12 november 2014-niet-geoormerkte deel van de reserve Grootschalige Kunstprojecten

Motie 09 (Ingetrokken) Statenvergadering 12 november 2014-Zonne-energie op OMALA gronden

DOCUVITP-1679424-v1-Motie-09-Ingetrokken-Statenvergadering-12-november-2014-Zonne-energie-op-OMALA-gronden.pdf PDF, 892.61 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
12-11-2014
Laatst gewijzigd
26-11-2014 13:14
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 10 (Ingetrokken) Statenvergadering 12 november 2014-Bijen-en insectenvriendelijk beheer v bermen

DOCUVITP-1679425-v1-Motie-10-Ingetrokken-Statenvergadering-12-november-2014-Bijen-en-insectenvriendelijk-beheer-v-bermen.pdf PDF, 1.76 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
12-11-2014
Laatst gewijzigd
26-11-2014 13:14
Zichtbaarheid
Openbaar