Overzicht Moties

Hier vindt u de ingediende moties (vreemd aan de orde van de dag) van Provinciale Staten van Flevoland.

Statenleden kunnen met een motie een mening, wens of verzoek uitspreken aan het dagelijks bestuur. Een motie kan betrekking hebben op geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen of voorstellen.
Moties worden per vergadering gepubliceerd.

Heeft vragen over de ingediende moties?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (5)

Exporteren naar

PDF Excel

Motie 01 (Ingetrokken) - GroenLinks - De maximum snelheid op de Passage Dronten te verlagen naar 80 km/h

DOCUVITP-1970449-v1-Motie-1-Ingetrokken-GL-De-maximum-snelheid-op-de-Passage-Dronten-te-verlagen-naar-80-km-h.PDF PDF, 1.93 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
21-09-2016
Laatst gewijzigd
26-09-2016 14:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 02 (Ingetrokken) - PVV - Interpellatiedebat Nieuw Land Erfgoedcentrum

DOCUVITP-1970450-v1-Motie-2-Ingetrokken-PVV-Interpellatiedebat-Nieuw-Land-Erfgoedcentrum.PDF PDF, 1.89 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
21-09-2016
Laatst gewijzigd
26-09-2016 15:01
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 03 (Ingetrokken) - VVD - Motie van Treurnis over de terzake ingediende motie van de PVV

DOCUVITP-1970451-v1-Motie-3-Ingetrokken-VVD-Motie-van-Treurnis-over-de-terzake-ingediende-motie-van-de-PVV.PDF PDF, 1.82 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
21-09-2016
Laatst gewijzigd
26-09-2016 16:20
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 04 (Verworpen) - 50PLUS - Verkoop aandelen Enexis Holding

DOCUVITP-1970452-v1-Motie-4-Verworpen-50PLUS-Verkoop-aandelen-Enexis-Holding.PDF PDF, 1.92 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
21-09-2016
Laatst gewijzigd
26-09-2016 16:31
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 05 (Verworpen) - GroenLinks - Bestemming opbrengst verkoop aandelen Enexis Holding NV in de zomernota te reserveren voor duurzame energie