Overzicht Moties

Hier vindt u de ingediende moties (vreemd aan de orde van de dag) van Provinciale Staten van Flevoland.

Statenleden kunnen met een motie een mening, wens of verzoek uitspreken aan het dagelijks bestuur. Een motie kan betrekking hebben op geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen of voorstellen.
Moties worden per vergadering gepubliceerd.

Heeft vragen over de ingediende moties?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (5)

download

Exporteren naar

PDF Excel

Motie 1 (Ingetrokken) - PVV - Formatie Griffie Jaarstukken 2017

DOCUVITP-2251479-v1-Motie-1-Ingetrokken-PVV-Formatie-Griffie-Jaarstukken-2017.PDF PDF, 1.9 MB

Metadata

Publicatie datum
30-05-2018
Laatst gewijzigd
02-10-2018 11:20
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 2 (Aangenomen) - PVV - Formatie Griffie Jaarstukken 2017

DOCUVITP-2251480-v1-Motie-2-Aangenomen-nr-1-ingetrokken-PVV-Formatie-Griffie-Jaarstukken-2017.PDF PDF, 1.88 MB

Metadata

Publicatie datum
30-05-2018
Laatst gewijzigd
02-10-2018 11:19
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 3 (Verworpen) - 50PLUS - Huidige budget is plafond voor de concessie IJsselmond en bijdrage aan gemeente Lelystad voor het stadsvervoer

Motie 4 (Verworpen) - 50PLUS - Adviesrol gemeenten bij het vaststellen van de jaarlijkse vervoerplannen en het 2e ontwikkelplan halverwege de concessieperiode

Motie 5 (Aangenomen) - GL, D66, Sen+Fl, PvdA, PvdD, CU, SGP, SP, CDA - Versnelling transitie zero-emissie Openbaar Vervoer