Overzicht Moties

Hier vindt u de ingediende moties (vreemd aan de orde van de dag) van Provinciale Staten van Flevoland.

Statenleden kunnen met een motie een mening, wens of verzoek uitspreken aan het dagelijks bestuur. Een motie kan betrekking hebben op geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen of voorstellen.
Moties worden per vergadering gepubliceerd.

Heeft vragen over de ingediende moties?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (23)

Exporteren naar

PDF Excel

Motie 12 - Verworpen - PvdD - Meer (beschuttings)ruimte grote grazers in de Oostvaardersplassen

DOCUVITP-2619494-v1-Motie-12-Verworpen-PvdD-Meer-beschuttings-ruimte-grote-grazers-in-de-Oostvaardersplassen.PDF PDF, 1.11 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
27-05-2020
Laatst gewijzigd
05-06-2020 21:36
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 23 (vreemd) - Verworpen - GroenLinks, CDA, PvdA, DENK, PvdD, D66, SP, ChristenUnie - Opvang alleenstaande kinderen kamp Moria

DOCUVITP-2619506-v1-Motie-23-Verworpen-GL-CDA-PvdA-DENK-PvdD-D66-SP-CU-Opvang-alleenstaande-kinderen-kamp-Moria.PDF PDF, 1.13 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
27-05-2020
Laatst gewijzigd
05-02-2021 15:38
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 22 - Verworpen - Forum voor Democratie - Tijdelijk stopzetten aanbesteding laadinfrastructuur Lelystad

DOCUVITP-2619504-v1-Motie-22-Verworpen-FvD-Tijdelijk-stopzetten-aanbesteding-laadinfrastructuur-Lelystad.PDF PDF, 1.32 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
27-05-2020
Laatst gewijzigd
05-06-2020 21:37
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 21 - Verworpen - Forum voor Democrtaie - Spreekt zorgen uit over mogelijke onrechtmatigheden geconstateerd bij de inschrijving van Keolis op de aanbesteding IJssel-Vecht

Motie 20 - Aangenomen - SGP, Forum voor Democratie, 50PLUS, VVD, PVV - Zon op dak - zon op land

DOCUVITP-2619502-v1-Motie-20-Aangenomen-SGP-FvD-50PLUS-VVD-PVV-Zon-op-dak-zon-op-land.PDF PDF, 1.03 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
27-05-2020
Laatst gewijzigd
05-06-2020 21:37
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 19 - Verworpen - 50PLUS, Forum voor Democratie - RES bod Flevoland

DOCUVITP-2619501-v1-Motie-19-Verworpen-50PLUS-FvD-RES-bod-Flevoland.PDF PDF, 1.33 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
27-05-2020
Laatst gewijzigd
05-06-2020 21:36
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 18 - Aangenomen - GroenLinks, ChristenUnie - Flevolandse Potentie

DOCUVITP-2619500-v1-Motie-18-Aangenomen-GL-CU-Flevolandse-Potentie.PDF PDF, 1020.21 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
27-05-2020
Laatst gewijzigd
05-06-2020 21:36
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 17 - Aangenomen - GroenLinks, PvdA, D66, CDA, ChristenUnie - Participatie voor iedereen

DOCUVITP-2619499-v1-Motie-17-Aangenomen-GL-PvdA-D66-CDA-CU-Participatie-voor-iedereen.PDF PDF, 1.33 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
27-05-2020
Laatst gewijzigd
05-06-2020 21:36
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 16 - Verworpen - Forum voor Democratie - Reken energieopwekking door biomassa uit houtkap niet mee in de RES prestatie

DOCUVITP-2619498-v1-Motie-16-Verworpen-FvD-Reken-energieopwekking-door-biomassa-uit-houtkap-niet-mee-in-de-RES-prestatie.PDF PDF, 1008.58 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
27-05-2020
Laatst gewijzigd
05-06-2020 21:36
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 15 - Verworpen - Forum voor Democratie - Duizenden banen voor de Flevolanders

DOCUVITP-2619497-v1-Motie-15-Verworpen-Duizenden-banen-voor-de-Flevolanders.PDF PDF, 1022.86 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
27-05-2020
Laatst gewijzigd
05-06-2020 21:36
Zichtbaarheid
Openbaar