Overzicht Moties

Hier vindt u de ingediende moties (vreemd aan de orde van de dag) van Provinciale Staten van Flevoland.

Statenleden kunnen met een motie een mening, wens of verzoek uitspreken aan het dagelijks bestuur. Een motie kan betrekking hebben op geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen of voorstellen.
Moties worden per vergadering gepubliceerd.

Heeft vragen over de ingediende moties?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (7)

Exporteren naar

PDF Excel

Motie 2: Afschaffing wachtgeldregeling statenleden. PVV Statendag 18 mei 2011 VERWORPEN: 10 VOOR 29 TEGEN

-whs011.pdf PDF, 161.15 KB

Metadata

Publicatie datum
18-05-2011
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 7: Intensieve veehouderij. PvdD Statendag 18 mei 2011. VERWORPEN: 10 VOOR 29 TEGEN

-ws011.pdf PDF, 55.42 KB

Metadata

Publicatie datum
18-05-2011
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 1: Onderzoek openbaar declaratieregister. PVV Statendag 18 mei 2011 AANVAARD :36 VOOR 3 TEGEN

-whk011.pdf PDF, 167.96 KB

Metadata

Publicatie datum
18-05-2011
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 4: Stopzetting project Oostvaarderswold PVV Statendag 18 mei 2011. VERWORPEN 7 VOOR 32 TEGEN

-wc011.pdf PDF, 85.72 KB

Metadata

Publicatie datum
18-05-2011
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 5: Coalitieakkoord(positie vrijwilliger) SGP Statendag 18 mei 2011 AANVAARD 36 VOOR 3 TEGEN

-w011.pdf PDF, 161.58 KB

Metadata

Publicatie datum
18-05-2011
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 6: Dierenwelzijn onderbrengen bij 1gedeputeerde. PvdD Statendag 18 meI 2011 VERWORPEN: 10 VOOR 29 TEGEN

-wm011.pdf PDF, 60.92 KB

Metadata

Publicatie datum
18-05-2011
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 3: Voorstel inzake afscheidsfeestjes. PVV Statendag 18 mei 2011. VERWORPEN: 6 VOOR 33 TEGEN

-w7011.pdf PDF, 79.41 KB

Metadata

Publicatie datum
18-05-2011
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar