Overzicht Moties

Hier vindt u de ingediende moties (vreemd aan de orde van de dag) van Provinciale Staten van Flevoland.

Statenleden kunnen met een motie een mening, wens of verzoek uitspreken aan het dagelijks bestuur. Een motie kan betrekking hebben op geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen of voorstellen.
Moties worden per vergadering gepubliceerd.

Heeft vragen over de ingediende moties?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (7)

Exporteren naar

PDF Excel

Motie 5 - Aangenomen - SGP FvD CDA ChristenUnie 50PLUS PVV - Ontwerp R I P Windplan Groen (participeren)

DOCUVITP-2439926-v1-Motie-5-Aangenomen-SGP-FvD-CDA-CU-50PLUS-PVV-Ontwerp-R-I-P-Windplan-Groen-participeren.PDF PDF, 986.76 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
29-05-2019
Laatst gewijzigd
15-07-2019 13:32
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 4 - Ingetrokken - FvD - Indienen zienswijze op het Ontwerp R I P Windplan Groen (zorgen van bewoners)

DOCUVITP-2439927-v1-Motie-4-Ingetrokken-FvD-Indienen-zienswijze-op-het-Ontwerp-R-I-P-Windplan-Groen-zorgen-van-bewoners.PDF PDF, 1.01 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
29-05-2019
Laatst gewijzigd
15-07-2019 13:32
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 3 - Ingetrokken - SGP FvD - Indienen zienswijze op het Ontwerp R I P Windplan Groen

DOCUVITP-2439928-v1-Motie-3-Ingetrokken-SGP-FvD-Indienen-zienswijze-op-het-Ontwerp-R-I-P-Windplan-Groen.PDF PDF, 1.06 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
29-05-2019
Laatst gewijzigd
15-07-2019 13:32
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 2 - Ingetrokken - SP - tarieven Regiotaxi ziekenhuisbezoek

DOCUVITP-2439929-v1-Motie-2-Ingetrokken-SP-tarieven-Regiotaxi-ziekenhuisbezoek.PDF PDF, 965.24 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
29-05-2019
Laatst gewijzigd
15-07-2019 13:32
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 1 - Ingetrokken - VVD FvD CDA ChristenUnie - Stand van zaken (in)formatieproces

DOCUVITP-2424971-v1-Motie-1-Ingetrokken-VVD-FvD-CDA-CU-Stand-van-zaken-in-formatieproces.PDF PDF, 1.22 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
08-05-2019
Laatst gewijzigd
15-07-2019 13:37
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 2- Ingetrokken - VVD FvD CDA ChristenUnie - Stand van zaken (in)formatieproces

DOCUVITP-2424972-v1-Motie-2-Ingetrokken-VVD-FvD-CDA-CU-Stand-van-zaken-in-formatieproces.PDF PDF, 1.15 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
08-05-2019
Laatst gewijzigd
15-07-2019 13:37
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 3 - Aangenomen - VVD FvD CDA ChristenUnie - Stand van zaken (in)formatieproces

DOCUVITP-2424973-v1-Motie-3-Aangenomen-VVd-FvD-CDA-CU-Stand-van-zaken-in-formatieproces.PDF PDF, 1.1 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
08-05-2019
Laatst gewijzigd
15-07-2019 13:37
Zichtbaarheid
Openbaar