Overzicht Moties

Hier vindt u de ingediende moties (vreemd aan de orde van de dag) van Provinciale Staten van Flevoland.

Statenleden kunnen met een motie een mening, wens of verzoek uitspreken aan het dagelijks bestuur. Een motie kan betrekking hebben op geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen of voorstellen.
Moties worden per vergadering gepubliceerd.

Heeft vragen over de ingediende moties?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (13)

Exporteren naar

PDF Excel

DOCUVITP-#2075645-v1-Motie 4 - Verworpen PVV - Perspectiefnota 2017 - 2021 3% extra budget te spenderen aan economische activiteiten t m 2019

Motie 1 (Verworpen) - PVV - Perspectiefnota 2017-2021 - Per direct stopzetten financiering Floriade

Motie 2 (Verworpen) - PVV - Perspectiefnota 2017-2021 - Actieplan Smart Mobility

DOCUVITP-2075643-v1-Motie-2-Verworpen-PVV-Perspectiefnota-2017-2021-Actieplan-Smart-Mobility.PDF PDF, 780.12 KB

Metadata

Publicatie datum
29-05-2017
Laatst gewijzigd
29-05-2017 17:00
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 4 (Verworpen) - PVV - Perspectiefnota 2017 - 2021 - 3% extra budget te spenderen aan economische activiteiten t/m 2019

Motie 5 (Verworpen) - PVV - Perspectiefnota 2017 - 2021 - Geen behoefte aan Oostvaarderswold 2.0

DOCUVITP-2075646-v1-Motie-5-Verworpen-PVV-Perspectiefnota-2017-2021-Geen-behoefte-aan-Oostvaarderswold-2-0.PDF PDF, 848.22 KB

Metadata

Publicatie datum
29-05-2017
Laatst gewijzigd
29-05-2017 17:00
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 6 (Verworpen) - PVV - Perspectief 2017-2021 - Opcenten MRB niet te verhogen

DOCUVITP-2075647-v1-Motie-6-Verworpen-PVV-Perspectief-2017-2021-Opcenten-MRB-niet-te-verhogen.PDF PDF, 769.3 KB

Metadata

Publicatie datum
29-05-2017
Laatst gewijzigd
29-05-2017 17:00
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 7 (Ingetrokken) - PvdA - Perspectiefnota 2017 - 2021 - Krachtige samenleving

DOCUVITP-2075648-v1-Motie-7-Ingetrokken-Pvda-Perspectiefnota-2017-2021-Krachtige-samenleving.PDF PDF, 917.08 KB

Metadata

Publicatie datum
29-05-2017
Laatst gewijzigd
29-05-2017 17:00
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 8 (Verworpen) - PvdA - Perspectiefnota 2017-2021 - Effectiviteit bestuur

DOCUVITP-2075649-v1-Motie-8-Verworpen-Pvda-Perspectiefnota-2017-2021-Effectiviteit-bestuur.PDF PDF, 918.07 KB

Metadata

Publicatie datum
29-05-2017
Laatst gewijzigd
29-05-2017 17:00
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 9 (Aangepast in derde termijn, Verworpen) - Partij voor de Dieren - Perspectiefnota 2017-2021 - Klimaatneutraal provinciehuis

Motie 10 (Verworpen) - Partij voor de Dieren - Perspectiefnota 2017-2021 - Bescherming intrinsieke waarde natuur