Overzicht Moties

Hier vindt u de ingediende moties (vreemd aan de orde van de dag) van Provinciale Staten van Flevoland.

Statenleden kunnen met een motie een mening, wens of verzoek uitspreken aan het dagelijks bestuur. Een motie kan betrekking hebben op geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen of voorstellen.
Moties worden per vergadering gepubliceerd.

Heeft vragen over de ingediende moties?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (17)

download

Exporteren naar

PDF Excel

Motie 7 (Verworpen) - PVV - Economische vluchtelingen

DOCUVITP-2259156-v1-Motie-7-Verworpen-PVV-Economische-vluchtelingen.PDF PDF, 1.1 MB

Metadata

Publicatie datum
20-06-2018
Laatst gewijzigd
26-06-2018 13:39
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 6 (Verworpen) - PVV - Laatste landschapskunstwerk

DOCUVITP-2259155-v1-Motie-6-Verworpen-PVV-Laatste-landschapskunstwerk.PDF PDF, 1.03 MB

Metadata

Publicatie datum
20-06-2018
Laatst gewijzigd
26-06-2018 13:39
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 5 (Verworpen) - PVV - Aanpak overlast waterplanten

DOCUVITP-2259154-v1-Motie-5-Verworpen-PVV-Aanpak-overlast-waterplanten.PDF PDF, 1.05 MB

Metadata

Publicatie datum
20-06-2018
Laatst gewijzigd
26-06-2018 13:39
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 4 (Verworpen) - PVV - Meetbare doelstellingen om de controlerende rol van Provinciale Staten te versterken

Motie 3 (Verworpen) - PVV - Geen zonnepanelen op landbouwgrond in Flevoland maar op gemeentelijke vastgoed

Motie 2 V2 (Verworpen) - PVV - Verlaging motorrijtuigenbelasting

DOCUVITP-2259149-v1-Motie-2-Verworpen-PVV-Verlaging-motorrijtuigenbelasting-nieuwe-versie.PDF PDF, 1.87 MB

Metadata

Publicatie datum
20-06-2018
Laatst gewijzigd
26-06-2018 13:39
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 2 V1 (Ingetrokken) - PVV - Verlaging motorrijtuigenbelasting

DOCUVITP-2259146-v1-Motie-2-Ingetrokken-PVV-Verlaging-motorrijtuigenbelasting.PDF PDF, 1.83 MB

Metadata

Publicatie datum
20-06-2018
Laatst gewijzigd
26-06-2018 13:39
Zichtbaarheid
Openbaar