Overzicht Moties

Hier vindt u de ingediende moties (vreemd aan de orde van de dag) van Provinciale Staten van Flevoland.

Statenleden kunnen met een motie een mening, wens of verzoek uitspreken aan het dagelijks bestuur. Een motie kan betrekking hebben op geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen of voorstellen.
Moties worden per vergadering gepubliceerd.

Heeft vragen over de ingediende moties?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (9)

Exporteren naar

PDF Excel

Motie 7: Constructiviteit, het met respect behandelen van leden van PS. Statendag 29 juni 2011 Ingediend door 50 plus/PvdD/GL AANGENOMEN voor 28 / tegen 6

pbqj011.pdf PDF, 59.42 KB

Metadata

Publicatie datum
29-06-2011
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 6: Economisch cluster duurzame ontwikkeling. Statendag 29 juni 2011 Ingediend door GL/PvdD / 50 Plus VERWORPEN voor 7 / tegen 27

pbqc011.pdf PDF, 100.27 KB

Metadata

Publicatie datum
29-06-2011
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 1: Kadernota 2012-2015 incidentele meevallers toevoegen aan de reserve stille lasten. Statendag 29 juni 2011ingediend door PVV VERWORPEN voor 6 / tegen 28

pbpj011.pdf PDF, 48 KB

Metadata

Publicatie datum
29-06-2011
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 2: Kadernota 2012-2015 vitale coalities,beleidsvisie informatievoorziening,sturing en verantwoording. Ingediend door VVD/CU/CDA/PvdA AANVAARD voor 27 / tegen 7...

pbpw011.pdf PDF, 118.15 KB

Metadata

Publicatie datum
29-06-2011
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 5: Instandhouden wetenschappelijke steunfunctie Flevoland. .Statendag 29 juni 2011 Ingediend door D66/SP/PvdA AANVAARD voor 28 / tegen 6

pbq5011.pdf PDF, 68.24 KB

Metadata

Publicatie datum
29-06-2011
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 9: N50 traject Ramspol-Kampen-Noord. Statendag 29 juni 2011 Ingediend doorSGP/PvdA AANGENOMEN statenbreed

pbqr011.pdf PDF, 73.52 KB

Metadata

Publicatie datum
29-06-2011
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 3: Korting Rijk op Provinciefonds. Statendag 29 juni 2011 Ingediend door PvdA./CDA/VVD/CU/PVV AANVAARD statendbreed

pbps011.pdf PDF, 73.57 KB

Metadata

Publicatie datum
29-06-2011
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 8: Kadernota 2012 Versobering bestuurskosten.Statendag 29 juni 2011 Ingediend door VVD/PvdA/CDA/CU AANGENOMEN statenbreed

pbqn011.pdf PDF, 93.8 KB

Metadata

Publicatie datum
29-06-2011
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 4 : Kadernota 2012-2015 voorkomen preventief toezicht BZK. Statendag 29 juni 2011 Ingediend door SP/PVV VERWORPEN voor 13./ tegen 21

pbpz011.pdf PDF, 55.48 KB

Metadata

Publicatie datum
29-06-2011
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar