Overzicht Moties

Hier vindt u de ingediende moties (vreemd aan de orde van de dag) van Provinciale Staten van Flevoland.

Statenleden kunnen met een motie een mening, wens of verzoek uitspreken aan het dagelijks bestuur. Een motie kan betrekking hebben op geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen of voorstellen.
Moties worden per vergadering gepubliceerd.

Heeft vragen over de ingediende moties?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (2)

Exporteren naar

PDF Excel

Motie 2 - Verworpen - PVV - Geen indexering of verhoging van de provinciale opcenten

DOCUVITP-2446229-v1-Motie-2-Verworpen-PVV-Geen-indexering-of-verhoging-van-de-provinciale-opcenten.PDF PDF, 734.35 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
26-06-2019
Laatst gewijzigd
15-07-2019 13:39
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 1 - Aangenomen - VVD D66 CDA ChristenUnie PvdA GroenLinks - Stand van zaken (in)formatieproces

DOCUVITP-2446230-v1-Motie-1-Aangenomen-VVD-D66-CDA-CU-PvdA-GL-Stand-van-zaken-in-formatieproces.PDF PDF, 1.02 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
26-06-2019
Laatst gewijzigd
12-03-2020 09:39
Zichtbaarheid
Openbaar