Overzicht Amendementen

Hier vindt u de ingediende amendementen van Provinciale Staten van Flevoland.

Statenleden kunnen op basis van het amendement een verandering aanbrengen in een voorgesteld besluit.
De amendementen worden per vergadering gepubliceerd.

Heeft u vragen over de ingediende amendementen?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (8)

Exporteren naar

PDF Excel

Overzicht amendementen ingediend tijdens de statenvergadering van 16 november 2011(Begroting 2012)

qq2001.doc PDF, 41 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
16-11-2011
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Amendement 1 PVV wegbezuinigingen 7e Landschapskunstwerk VERWORPEN VVoor 7 Tegen 32

qsh601.pdf PDF, 54.06 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
16-11-2011
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Amendement 6 CDA Baanverdubbeling Gooise weg INGETROKKEN

qs4s01.pdf PDF, 89.14 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
16-11-2011
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 47 CDA Digitaal indienmogelijkheid moties en amendementen AANGENOMEN Voor 29 Tegen 10

qsg2501.pdf PDF, 53.35 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
16-11-2011
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Amendement 4 CDA/SP/CU/50 plus/PvdD.GL/PvdA/SGP Niet toevoegen voordeel aan Najaarsnota/Algemene reserve AANGENOMEN Voor 33 Tegen 6

qshf01.pdf PDF, 102.02 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
16-11-2011
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Amendement 2 CDA/SP/CU/50 plus/PvdD/PvdA/SGP Salarissen en sociale lasten, personele frictiekosten AANGENOMEN Statenbreed

qsh01.pdf PDF, 89.63 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
16-11-2011
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Amendement 5 GL/SP Behoud sport en samenleving door bezuinigingen luchthaven Lelystad VERWORPEN Voor 6 Tegen 33

qshk01.pdf PDF, 82.66 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
16-11-2011
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Amendement 3 CDA/VVD/SP/CU/50 plus/GL/PvdA/SGP Aanpassen Investeringsagenda/stelpost rentekosten AANGENOMEN Statenbreed

qshd01.pdf PDF, 98.12 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
16-11-2011
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar