Overzicht Amendementen

Hier vindt u de ingediende amendementen van Provinciale Staten van Flevoland.

Statenleden kunnen op basis van het amendement een verandering aanbrengen in een voorgesteld besluit.
De amendementen worden per vergadering gepubliceerd.

Heeft u vragen over de ingediende amendementen?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (7)

Exporteren naar

PDF Excel

Amendement A (aangenomen) - VVD, CU, 50PLUS, CDA, D66, SP, SGP, PvdA - Energieagenda

DOCUVITP-2153838-v1-Amendement-A-Aangenomen-VVD-CU-50PLUS-CDA-D66-SP-SGP-PvdA-Aanpassen-begroting-2018-mbt-Energieagenda.PDF PDF, 2.56 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
08-11-2017
Laatst gewijzigd
14-11-2017 13:33
Zichtbaarheid
Openbaar

Amendement B (aangenomen) CU, SGP, PvdA, PvdD, GL, VVD, CDA - Landschapsbeheer

DOCUVITP-2153839-v1-Amendement-B-Aangenomen-CU-SGP-PvdA-PvdD-GL-VVD-CDA-bijdrage-Landschapsbeheer-2018-te-handhaven.PDF PDF, 2.01 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
08-11-2017
Laatst gewijzigd
14-11-2017 13:33
Zichtbaarheid
Openbaar

Amendement C (verworpen) - PvdD - Klimaatbeleid

Amendement D (ingetrokken) - PvdD - Versterken van natuurwaarden

DOCUVITP-2153841-v1-Amendement-D-Ingetrokken-PvdD-Versterken-van-natuurwaarden.PDF PDF, 1.97 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
08-11-2017
Laatst gewijzigd
14-11-2017 13:33
Zichtbaarheid
Openbaar

Amendement E (ingetrokken) - 50PLUS, PVV - Wijziging bestemming MRB

DOCUVITP-2153842-v1-Amendement-E-Ingetrokken-PVV-Wijziging-bestemming-2-5-miljoen-provinciale-motorrijtuigenbelasting.PDF PDF, 2.07 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
08-11-2017
Laatst gewijzigd
14-11-2017 13:33
Zichtbaarheid
Openbaar

Amendement F (aangenomen) - PvdD - Versterken van natuurwaarden

DOCUVITP-2153843-v1-Amendement-F-Aangenomen-PvdD-Versterken-van-natuurwaarden-aanpassing-tekst.PDF PDF, 1.95 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
08-11-2017
Laatst gewijzigd
14-11-2017 13:33
Zichtbaarheid
Openbaar

Amendement G (aangenomen) - 50PLUS, CU -Vrijgevallen middelen Inditex