Overzicht Amendementen

Hier vindt u de ingediende amendementen van Provinciale Staten van Flevoland.

Statenleden kunnen op basis van het amendement een verandering aanbrengen in een voorgesteld besluit.
De amendementen worden per vergadering gepubliceerd.

Heeft u vragen over de ingediende amendementen?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (3)

Exporteren naar

PDF Excel

Overzicht Amendementen Programma Begroting 2009 op 6 november 2008.

g2mp01.doc PDF, 31 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
06-11-2008
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Bijlage 8: Amendement 2 (GL, PvdD): Legesverordening 2009 INGETROKKEN

g4t501.pdf PDF, 64.04 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
06-11-2008
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Bijlage 7: Amendement 1 (VVD, GL, CDA): Bevrijdingsfestival AANVAARD

g4t401.pdf PDF, 92.7 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
06-11-2008
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar