Overzicht Amendementen

Hier vindt u de ingediende amendementen van Provinciale Staten van Flevoland.

Statenleden kunnen op basis van het amendement een verandering aanbrengen in een voorgesteld besluit.
De amendementen worden per vergadering gepubliceerd.

Heeft u vragen over de ingediende amendementen?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (5)

Exporteren naar

PDF Excel

Amendement A (Ingetrokken) Statenvergadering 25 mei 2016 - SP CDA PVV - Reserve Jeugdzorg in de Jaarstukken 2015

DOCUVITP-1920206-v1-Amendement-A-Ingetrokken-SP-CDA-PVV-Reserve-Jeugdzorg-in-de-Jaarstukken-2015-vervangen-van-beslispunt-4.PDF PDF, 908.66 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
25-05-2016
Laatst gewijzigd
24-06-2016 12:01
Zichtbaarheid
Openbaar

Amendement B (Aangenomen) Statenvergadering 25 mei 2016 - GroenLinks - Bestemming Escrow Essent uit de Jaarstukken 2015

Amendement D (Aangenomen) Statenvergadering 25 mei 2016 - PvdA CU 50Plus PVV SP CDA - Reserve Jeugdzorg uit de Jaarstukken 2015

Amendement C (Ingetrokken) Statenvergadering 25 mei 2016 - 50Plus CU PvdA - Reserve Jeugdzorg in de Jaarstukken 2015

DOCUVITP-1920208-v1-Amendement-C-Ingetrokken-50Plus-CU-PvdA-Reserve-Jeugdzorg-in-de-Jaarstukken-2015-wijzigen-beslispunt-4.PDF PDF, 959.7 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
25-05-2016
Laatst gewijzigd
24-06-2016 12:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Amendement E (Verworpen) Statenvergadering 25 mei 2016 - PvdD - Voorzorgsprincipe openstelling Oostvaardersplassen

DOCUVITP-1920210-v1-Amendement-E-Verworpen-PvdD-Voorzorgsprincipe-openstelling-Oostvaardersplassen.PDF PDF, 680.97 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
25-05-2016
Laatst gewijzigd
24-06-2016 13:00
Zichtbaarheid
Openbaar