Overzicht Amendementen

Hier vindt u de ingediende amendementen van Provinciale Staten van Flevoland.

Statenleden kunnen op basis van het amendement een verandering aanbrengen in een voorgesteld besluit.
De amendementen worden per vergadering gepubliceerd.

Heeft u vragen over de ingediende amendementen?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (2)

Exporteren naar

PDF Excel

Amendement A (Aangenomen) - CDA, VVD, SP, D66, PVV, SGP, CU - Perspectiefnota 2017-2021 - toevoegen beslispunt Additioneel € 1.000.000,- vrij te maken

Amendement B (Aangenomen) - SP - Perspectiefnota 2017-2021 - toevoegen beslispunt € 1,5 miljoen euro te reserveren voor het perspectief Krachtige Samenleving