Overzicht Amendementen

Hier vindt u de ingediende amendementen van Provinciale Staten van Flevoland.

Statenleden kunnen op basis van het amendement een verandering aanbrengen in een voorgesteld besluit.
De amendementen worden per vergadering gepubliceerd.

Heeft u vragen over de ingediende amendementen?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (5)

Exporteren naar

PDF Excel

Amendement A - Aangenomen - GroenLinks - Toevoegen verduidelijking vervanging leden AV IPO en PR Randstedelijke Rekenkamer

Amendement B - Aangenomen - PVV ChristenUnie - Toevoegen beslispunt ivm verslagleggingsvereisten investeringen met maatschappelijke functie

Amendement C - Aangenomen - D66 - Rapporteurs AER Summer Academy

DOCUVITP-2439925-v1-Amendement-C-Aangenomen-D66-Rapporteurs-AER-Summer-Academy.PDF PDF, 886.91 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
29-05-2019
Laatst gewijzigd
15-07-2019 13:31
Zichtbaarheid
Openbaar

Amendement E - Verworpen - 50PLUS - Vrijgekomen budget (onontkoombare uitgaven)

DOCUVITP-2439930-v1-Amendement-E-Verworpen-50PLUS-Vrijgekomen-budget-onontkoombare-uitgaven.PDF PDF, 830.82 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
29-05-2019
Laatst gewijzigd
15-07-2019 13:34
Zichtbaarheid
Openbaar

Amendement D - Ingetrokken - 50PLUS - Vrijgekomen budget (Nationaal Park Nieuwland)

DOCUVITP-2439931-v1-Amendement-D-Ingetrokken-50PLUS-Vrijgekomen-budget-Nationaal-Park-Nieuwland.PDF PDF, 869.33 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
29-05-2019
Laatst gewijzigd
15-07-2019 13:34
Zichtbaarheid
Openbaar