Overzicht Amendementen

Hier vindt u de ingediende amendementen van Provinciale Staten van Flevoland.

Statenleden kunnen op basis van het amendement een verandering aanbrengen in een voorgesteld besluit.
De amendementen worden per vergadering gepubliceerd.

Heeft u vragen over de ingediende amendementen?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (1)

Exporteren naar

PDF Excel

Amendement A (Ingetrokken) Statenvergadering 6 april 2016 - SGP - Experimentenkader zonnepark Vlotgrasweg - 2e beslispunt vervangen

DOCUVITP-1904316-v1-Amendement-A-Ingetrokken-SGP-Experimentenkader-zonnepark-Vlotgrasweg-2e-beslispunt-vervangen.PDF PDF, 207.18 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
06-04-2016
Laatst gewijzigd
24-06-2016 11:59
Zichtbaarheid
Openbaar