Overzicht Amendementen

Hier vindt u de ingediende amendementen van Provinciale Staten van Flevoland.

Statenleden kunnen op basis van het amendement een verandering aanbrengen in een voorgesteld besluit.
De amendementen worden per vergadering gepubliceerd.

Heeft u vragen over de ingediende amendementen?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (14)

Exporteren naar

PDF Excel

Amendement A - Aangenomen - JA21, VVD, 50PLUS, PvdD, Forum voor Democratie, PVV, SP, GO - Wensen en opvattingen in de consultatiefase

Amendement B - Ingetrokken - PvdD, JA21, SP, 50PLUS - Definitie Groene Stroom

DOCUVITP-2787650-v1-Amendement-B-Ingetrokken-PvdD-JA21-SP-50PLUS-Definitie-Groene-Stroom.PDF PDF, 1.1 MB

Metadata

Publicatie datum
28-04-2021
Laatst gewijzigd
28-05-2021 17:20
Zichtbaarheid
Openbaar

Amendement C - Aangenomen - PvdD, JA2!, SP, 50PLUS - Verantwoording herkomst groene stroom

DOCUVITP-2787652-v1-Amendement-C-Aangenomen-PvdD-JA21-SP-50PLUS-Verantwoording-herkomst-groene-stroom.PDF PDF, 1.06 MB

Metadata

Publicatie datum
28-04-2021
Laatst gewijzigd
28-05-2021 17:20
Zichtbaarheid
Openbaar

Amendement D - Verworpen - SP, GroenLinks - Promoot C-lijnen

DOCUVITP-2787654-v1-Amendement-D-Verworpen-SP-GL-Promoot-C-lijnen.PDF PDF, 1.07 MB

Metadata

Publicatie datum
28-04-2021
Laatst gewijzigd
28-05-2021 17:20
Zichtbaarheid
Openbaar

Amendement E - Aangenomen - SP - Inwoners betrekken bij veranderingen in het OV

DOCUVITP-2787655-v1-Amendement-E-Aangenomen-SP-Inwoners-betrekken-bij-veranderingen-in-het-OV.PDF PDF, 1.08 MB

Metadata

Publicatie datum
28-04-2021
Laatst gewijzigd
28-05-2021 17:20
Zichtbaarheid
Openbaar

Amendement F - Aangenomen - SP - Geen vrijwilligers in plaats van personeel in loondienst

DOCUVITP-2787656-v1-Amendement-F-Aangenomen-SP-Geen-vrijwilligers-in-plaats-van-personeel-in-loondienst.PDF PDF, 1.06 MB

Metadata

Publicatie datum
28-04-2021
Laatst gewijzigd
28-05-2021 17:20
Zichtbaarheid
Openbaar

Amendement G - Aangenomen - PvdD - Definitie Groene Stroom

DOCUVITP-2787657-v1-Amendement-G-Aangenomen-PvdD-Definitie-Groene-Stroom.PDF PDF, 1.02 MB

Metadata

Publicatie datum
28-04-2021
Laatst gewijzigd
28-05-2021 17:20
Zichtbaarheid
Openbaar

Amendement H - Ingetrokken - ChristenUnie, SGP - Duidelijke communicatie naamswijziging kunstwerk De Tong (van Lucifer)

Amendement I - Aangenomen - ChristenUnie, SGP - Duidelijke communicatie naamswijziging kunstwerk De Tong (van Lucifer)

Amendement J - Verworpen - PvdD, ChristenUnie, GroenLinks - Een hoger ambitieniveau voor het Actieplan Biodiversiteit!