Overzicht Amendementen

Hier vindt u de ingediende amendementen van Provinciale Staten van Flevoland.

Statenleden kunnen op basis van het amendement een verandering aanbrengen in een voorgesteld besluit.
De amendementen worden per vergadering gepubliceerd.

Heeft u vragen over de ingediende amendementen?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (3)

Exporteren naar

PDF Excel

Amendement A - Aangenomen - SGP - PS betrekken bij planvorming Nationaal Park Nieuw Land

DOCUVITP-2388992-v1-Amendement-A-Aangenomen-SGP-PS-betrekken-bij-planvorming-Nationaal-Park-Nieuw-Land.PDF PDF, 793.09 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
27-02-2019
Laatst gewijzigd
08-03-2019 10:39
Zichtbaarheid
Openbaar

Amendement B - Ingetrokken - SP - Beslispunt participatie toevoegen

DOCUVITP-2388993-v1-Amendement-B-Ingetrokken-SP-Beslispunt-participatie-toevoegen.PDF PDF, 852.42 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
27-02-2019
Laatst gewijzigd
08-03-2019 10:39
Zichtbaarheid
Openbaar

Amendement C - Aangenomen - SP - Randstedelijke Rekenkamerrapport Energie in Transitie

DOCUVITP-2388994-v1-Amendement-C-SP-Randstedelijke-Rekenkamerrapport-Energie-in-Transitie.PDF PDF, 860.82 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
27-02-2019
Laatst gewijzigd
08-03-2019 10:39
Zichtbaarheid
Openbaar