Overzicht Amendementen

Hier vindt u de ingediende amendementen van Provinciale Staten van Flevoland.

Statenleden kunnen op basis van het amendement een verandering aanbrengen in een voorgesteld besluit.
De amendementen worden per vergadering gepubliceerd.

Heeft u vragen over de ingediende amendementen?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (9)

Exporteren naar

PDF Excel

Amendement A - Verworpen - JA21 - Expliciet maken van een blijvende versterking

DOCUVITP-2774669-v1-Amendement-A-Verworpen-JA21-Expliciet-maken-van-een-blijvende-versterking.PDF PDF, 1.33 MB

Metadata

Publicatie datum
31-03-2021
Laatst gewijzigd
04-05-2021 22:45
Zichtbaarheid
Openbaar

Amendement B - Verworpen - PvdD - Ambitie bossenstrategie verhogen

DOCUVITP-2774670-v1-Amendement-B-Verworpen-PvdD-Ambitie-bossenstrategie-verhogen.PDF PDF, 1009.03 KB

Metadata

Publicatie datum
31-03-2021
Laatst gewijzigd
04-05-2021 22:45
Zichtbaarheid
Openbaar

Amendement C - Verworpen - PvdD - Bomen binnen de bebouwde kom

DOCUVITP-2774671-v1-Amendement-C-Verworpen-PvdD-Bomen-binnen-de-bebouwde-kom.PDF PDF, 1004.66 KB

Metadata

Publicatie datum
31-03-2021
Laatst gewijzigd
04-05-2021 22:45
Zichtbaarheid
Openbaar

Amendement D - Verworpen - PvdD, GroenLinks - Resultaatsverplichting ambities Bossenstrategie

DOCUVITP-2778761-v1-Amendement-D-Verworpen-PvdD-GL-Resultaatsverplichting-ambities-Bossenstrategie.PDF PDF, 990.41 KB

Metadata

Publicatie datum
31-03-2021
Laatst gewijzigd
04-05-2021 22:45
Zichtbaarheid
Openbaar

-Amendement E - Aangenomen - D66, GroenLinks, ChristenUnie, PvdA - Minimaal 1200 ha in 2030

DOCUVITP-2778762-v1-Amendement-E-Aangenomen-D66-GL-CU-PvdA-Minimaal-1200-ha-in-2030.PDF PDF, 1.01 MB

Metadata

Publicatie datum
31-03-2021
Laatst gewijzigd
04-05-2021 22:45
Zichtbaarheid
Openbaar

Amendement F - Ingetrokken - D66, GroenLinks, ChristenUnie, PvdA - Afspraken met de gemeenten m.b.t. Bossenstrategie

DOCUVITP-2778763-v1-Amendement-F-Ingetrokken-D66-Gl-CU-PvdA-Afspraken-met-de-gemeenten-mbt-Bossenstrategie.PDF PDF, 1.02 MB

Metadata

Publicatie datum
31-03-2021
Laatst gewijzigd
04-05-2021 22:45
Zichtbaarheid
Openbaar

Amendement G - Aangenomen - D66, GroenLinks, ChristenUnie, PvdA - Afspraken met partners m.b.t. Bossenstrategie

DOCUVITP-2778769-v1-Amendement-G-Aangenomen-D66-GL-CU-PvdA-Afspraken-met-partners-mbt-Bossenstrategie.PDF PDF, 1002.46 KB

Metadata

Publicatie datum
31-03-2021
Laatst gewijzigd
04-05-2021 22:45
Zichtbaarheid
Openbaar

Amendement H - Verworpen - ChristenUnie, GroenLinks - Kiezen voor basisscenario-plus

DOCUVITP-2778770-v1-Amendement-H-Verworpen-CU-GL-Kiezen-voor-basisscenario-plus.PDF PDF, 1.27 MB

Metadata

Publicatie datum
31-03-2021
Laatst gewijzigd
04-05-2021 22:45
Zichtbaarheid
Openbaar

Amendement I - Verworpen - PvdD, D66, GroenLinks - Bescherm het Flevolandse water!

DOCUVITP-2778771-v1-Amendement-I-Verworpen-PvdD-D66-GL-Bescherm-het-Flevolandse-water.PDF PDF, 1.4 MB

Metadata

Publicatie datum
31-03-2021
Laatst gewijzigd
04-05-2021 22:45
Zichtbaarheid
Openbaar